FECR-İ ATİ TOPLULUĞU (1909-1911)

Fecr-i Ati topluluğu, II. Meşrutiyet'in ilan edildiği tarihlerde, kimi Servet-i Fünun sanatçılarının desteği ile bir araya gelip bir bildiri yayımlayan genç edebiyatçıların
oluşturduğu bir edebiyat grubudur.

Gençlerden oluşan bu grup daha kuruluş halinde iken dağılmıştır. Bu edebî topluluğun üyelerinden bir kısmı Millî Edebiyat bir kısmı da Cumhuriyet döneminin önde gelen edebiyatçıları olmuşlardır. 

Fecr-i Ati topluluğuna göre "Sanat, şahsî ve muhteremdir."(Sanat, kişisel ve değerlidir.).

Bu topluluk, halkı sanat konusunda bilinçlendirmek için birtakım etkinlik düzenlemiştir.

Topluluğun üyeleri Servet-i Fünun edebiyatçılarını eleştirseler de kendilerini de onlardan farklı hale getiremediler. Topluma yönelmek istemelerine rağmen kişisel konularda eserler verdiler.

0 yorum:

Yorum Gönder