İSİMLER ÖZGÜN KONU ANLATIMI - ADLAR ÖZGÜN KONU ANLATIMI

İSİMLER (ADLAR) 

Varlıkları veya kavramları karşılayan,onları bize belirgin
özellikleri ile tanıtan kelimelere ad (isim) denmektedir. Bir kelime mastar ekleri olan -mek, -mak ya da olumsuzluk ekleri olan -ma, -me eklerini almıyorsa o kelime addır.
saat, İzmir, melek,sevgi...

İsimler,
A)Varlıkların oluşlarına göre,
B)Varlıklara verilişine göre,
C)Varlıkların sayısına göre,

D)Yapılarına göre 
olmak üzere dört başlıkta incelenebilir.

VARLIKLARIN OLUŞLARINA GÖRE İSİMLER

1) Somut İsimler: Beş duyu organımızdan en az biri ile algılayabildiğimiz isimlerdir.

soba, baston, bulut, hava, nem,ısı, sıcaklık...

 2) Soyut İsimler: Beş duyu organımızın hiçbiriyle algılayamadığımız kelimelerdir.
 insanlık(somutken ek alarak soyuta dönüşmüş), aşk, keder…

3) İş ve Eylem Gösteren İsimler: Kökü fiil (eylem) olan kelimelere “-mek, -mak, -ış, -iş, -me, -ma” ekleri [isim-fiil (ad-eylem) ekleri] getirilerek türetilen ve eylemin adı olan kelimelerdir. Bunlara “fiilimsi” (isim-fiil) de denir.

yazmak,okuyuş, uçuş, bakma…

VARLIKLARA VERİLİŞİNE GÖRE İSİMLER

1) Özel İsimler: Evrende tek olan, diğer varlıklara benzemeyen varlıkları tanıtan kelimelerdir.

Türkçe, İzmir,Van Gölü...

2) Tür (Cins) İsimleri: Aynı türden birçok varlığı karşılayan kelimelerdir.

masa,köpek,kitap…

VARLIKLARIN SAYILARINA GÖRE İSİMLER

1) Tekil İsimler: Tek bir varlığı karşılayan; -lar,-ler çoğul eklerini almamış isimlerdir..
araba,kasa,defter

2) Çoğul İsimler: -ler,-lar çoğul ekini alarak aynı türden birçok varlığı karşılayan isimlerdir.
arabalar,kasalar,defterler

3) Topluluk İsimleri:
Çokluk eki almamış olsalar bile birden fazla varlığı karşılayan isimlerdir.

demet,sürü,ordu… Not: Topluluk isimleri -lar,-ler çokluk eklerini alabilir.
Örnek: "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir! İleri!
 
YAPI BAKIMINDAN İSİMLER

1) Basit İsimler: Hiçbir yapım eki almamış veya hiçbir kelime ile birleşmem isimlerdir.Bunlar isim çekim eklerini alabilir.
saatler,kitabımdan…

2) Türemiş İsimler: İsim ya da fiil kök ve gövdelerinden yapım ekleri getirilerek türetilen isimlerdir.
  yazgı,sevgi,kitaplık

3) Birleşik İsimler: İki kelimenin birleşip kalıplaşmasıyla oluşan isimlerdir.

Kırıkkale, hanımeli, gülistan

adlar konu anlatımı
İSİMLER ÖZGÜN KONU ANLATIMI
Not: Birleşik isimler iki fiilin birleşmesi veya bir isimle bir fiilin birleşmesi ile ortaya çıkabilir.
Örnek: fırdöndü, gecekondu, çekyat, biçerdöver...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Hafta En Çok Okunan 5 Konu

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

BEN KİMİM?

Ben bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bilgilerimi sizlerle paylaşmak ihtiyacı duydum. Çünkü bilgi paylaşılınca eksilmeyen en önemli ihtiyaçtır. Umarım memnun kalırsınız...