9. SINIF EDEBİYAT DERSİ KONULARI-9. SINIF EDEBİYAT DERSİ MÜFREDATI-9. SINIF EDEBİYAT MÜFREDATI

9. SINIF EDEBİYAT DERSİ KONULARI, 9. SINIF EDEBİYAT DERSİ MÜFREDATI, 9. SINIF EDEBİYAT MÜFREDATI 
 

 9. SINIF EDEBİYAT DERSİ MÜFREDATI

 I. ÜNİTE: GÜZEL SANATLAR ve EDEBİYAT
 1. Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri
 2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
 3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
 4. Metin
 5. Edebî Metin
 6. Edebiyat ve Gerçeklik
II. ÜNİTE: COŞKU ve HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)
 1. Şiir İnceleme Yöntemi
  • Şiir ve Zihniyet
  • Şiirde Ahenk (Ses ve Ritim)
  • Şiir Dili
  • Şiirde Yapı(kitabistann)
  • Şiirde Tema
  • Şiirde Gerçeklik ve Anlam
  • Şiir ve Gelenek
  • Yorum
  • Metin ve Şair
 2. Manzume ve Şiir
 3. Manzume ve Şiir Örneklerini İnceleme
III. ÜNİTE: OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER
 1. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplandırma
 2. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi
  • Metin ve Zihniyet
  • Yapı (Olay Örgüsü, Kişiler, Mekân, Zaman)
  • Tema
  • Dil ve Anlatım
  • Metin ve Gelenek
  • Anlama ve Yorumlama
  • Metin ve Yazar
 3. Anlatmaya Bağlı Edebî Metin Örneklerini İnceleme (Masal ve Destandan Hikâye ve Romana)
 4. Göstermeye Bağlı (kitabistann) Edebî Metinler (Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)
  • Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri Tanıma (Tiyatro)
  • Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri İnceleme
IV. ÜNİTE: ÖĞRETİCİ METİNLER                
 1. Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi
  • Metin ve Zihniyet
  • Yapı (Plân)
  • Ana Düşünce
  • Dil ve Anlatım
  • Metin ve Gelenek
  • Anlam
  • Metin ve Yazar
  • Yorum
 2. Öğretici Metin Örneklerini İnceleme ve Karşılaştırma

0 yorum:

Yorum Gönder