TARİH DÜŞÜRME SANATI NEDİR? TARİH DÜŞÜRME NEDİR? EBCED HESABI NEDİR? TARİH DÜŞÜRME SANATI

Önemli bir olayın gerçekleşme zamanını,
bir sanatçının veya kişinin doğum ya da ölüm yıllarını vermek, bir eserin bitiriliş tarihini vermek maksatlarıyla -Arap harflerinin bir özelliği gereği- ebced hesabıyla bir kelime, bir cümle, bir dize ya da beyit söyleme sanatıdır. 

Tarih dizesinin bütün harfleri hesaplanaıyorsa tarih-i tam; yalnız noktalı harfler hesaplanıyorsa tarih-i mücevher; yalnız noktasız harfler esas alınıyorsa tarih-i mühmel denir. Bazen dizedeki harflerin sayı değerlerinin toplamı tarihi tam olarak vermez. Bu tür tarihlere de tamiyeli tarih denir.

Ebced hesabı ile ilgili geniş bilgi için tıklayınız...

0 yorum:

Yorum Gönder