DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ RUBAİ-RUBAİ NEDİR? RUBAİ NAZIM ŞEKLİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ RUBAİ,RUBAİ NEDİR,RUBAİ NAZIM ŞEKLİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR,divan edebiyatı nazım şekilleri,divan edebiyatı nazım şekillerinin özellikleri,rubai nazım şekli nedir,rubai nazım şeklinin önemli şairleri,rubainin temel özellikleri
 
Rubai, Divan edebiyatında kullanılan ve bentlerle kurulan nazım şekillerinden biridir. 

Rubainin Özellikleri:

* Dört dizelik tek bentten oluşmaktadır.
* Aruz ölçüsünün belli kalıplarıyla yazılır. Bu kalıpların sayısı 24'tür.
* Kafiye düzeni halk şiirindeki maniye benzer. Yani aaxa (aaba) şeklindedir.
* İran edebiyatından edebiyatımıza geçmiştir.
* Düşünce ve felsefi yönü ağır basan şiirlerdir.
* Rubia şairleri genellikle mahlaslarını kullanmamışlardır.
* Rubai için terane, dübeyt, çehar mısra terimleri de kullanılmaktadır.
* En önemli temsilcisi İranlı şair Ömer Hayyam'dır.
* Türk edebiyatında ise Azmîzâde Haletî, Kadı Burhanettin, Nef'î, Nabî, Fuzulî, Esrar Dede ve Yahya Kemal Beyatlı sayılabilir.

0 yorum:

Yorum Gönder