Süleyman Şah Türbesi Nerededir-Süleyman Şah Türbesi-Süleyman Şah Kimdir-Süleyman Şahın Türk Dünyası İçin Önemi

Süleyman Şah Türbesi Nerededir,Süleyman Şah Türbesi,Süleyman Şah Kimdir, Süleyman Şahın Türk Dünyası İçin Önemi, Caber kalesi nerededir,caber kalesinin önemi, süleyman şah kimin babasıdır,süleyman şah kimin dedesidir,süleyman şah mezarı

Süleyman Şah Kaya Alpoğlu ya da en bilinen adı ile
Süleyman Şah, Kaya Alp'in (Kutalmış) oğludur. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin babası ve Osman Gazi'nin dedesidir. Süleyman Şah, Oğuzların Kayı boyundandır. Kendisinin doğum yeri ve tarihi hakkında kesin bilgiler yoktur. Ancak 1178 - 1227 yılları arasında yaşadığı düşünülmektedir.


Süleyman Şah'ın Kayı boyunun reisi olduğu bilinir. Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın Orta Asya istilâsı üzerine, 13. yüzyılda Türkistan’dan batıya doğru göç etmeye karar verir ve batıya doğru ilerlemeye başlar. Türkistan'dan 50.000 kişiyle Kuzey Kafkasya üzerinden Doğu Anadolu'ya gelerek, 1214'te Erzincan ve Ahlat taraflarına yerleşir. 

Süleyman Şah, Kayı boyundan birkaç bey ile yeni yutlar aramak ve bulmak maksadı ile Caber'e giderken Fırat Nehri'nden geçmaye çalışır ve bunu başaramaz ve nehirde boğulur. Vefatının ardından Caber Kalesi'nin hemen dibindeki bir kümbete gömülür.
Mezarın bulunduğu bölge, I. Dünya Savaşı bittikten sonra Suriye, Osmanlı Devleti'nden ayrılınca, Fransız Suriye Mandası sınırları içerisinde kalır. Ancak Ankara Anlaşması ve Lozan Antlaşması'na göre Türkiye'nin toprağı sayılmıştır. Günümüzde Caber Kalesi'nde Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın mezarının yanında bulunan türbesinde Türk askeri nöbet tutmaktadır.

Süleyman Şah Türbesi, Türkiye'nin toprağı olarak kabul edilmektedir. Bu türbe Suriye'nin Halep ilinin Karakozak Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu türbenin bulunduğu toprak Türkiye'nin sınırları dışındaki tek toprağıdır. Türbe, Türkiye sınırına yaklaşık 40 km uzaklıktadır.

0 yorum:

Yorum Gönder