DİZİLİŞLERİNE GÖRE UYAKLAR (KAFİYELER)

Dizilişlerine göre uyaklar aşağıda sıralanan beş başlıkta incelenir:

A) Düz Uyak (Mesnevi Tipi)
Her beytin
dizeleri birbiri ile kafiyelidir.
  a
  a
  b
  b     şeklinde oluşturulan kafiyedir.

B) Çapraz Uyak
Bir dörtlüğün birinci dizesi ile üçüncü dizesinin, ikinci dizesi ile de dördüncü dizesinin  kafiyeli olmasıdır.
  a
  b
  a
  b   şeklinde oluşturulan kafiyedir.

C) Sarmal Uyak
Bir dörtlükte birinci mısra ile dördüncü mısranın, ikinci mısra ile de üçüncü mısranın kendsi arasında kafiye oluşturmasıdır.
  a
  b
  b
  a   şeklinde oluşan kafiyedir.

Ç) Mâni Tipi Uyak
Birinci, ikinci ve dördüncü dizelerin kendi arasında kafiyeli, dördüncü dizenin ise serbest olduğu kafiyedir.
  a
  a
  b
  a   şeklinde sıralanan kafiyedir.

D) Koşma Tipi Uyak
İlk üç mısranın kendi arasında kafiyeli, son mısranın ise serbest olduğu kafiyedir.
  a
  a
  a
  b   şeklinde sıralanır.

1 yorum: Leave Your Comments