Saf Şiir Anlayışı ve Saf Şiirin Özellikleri

Saf (Öz) Şiir Anlayışı

Paul Valery'nin şiirde dili her şeyin üstünde tutan görüşünden hareketle bazı şairlerimizde her türlü ideolojinin dışında kalarak sadece okuyucuda estetik haz uyandıran bu anlayış, temsilcilerini her türlü eğiliminin dışında tutup bağımsız kişilikler olarak şiir yazmaya yöneltmiştir. Türk edebiyatında öz şiir eğilimi Ahmet Haşim'in "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar" adlı Makalesiyle başlar.

Saf Şiirin Özellikleri
* Bu görüşü savunanlarda estetik tavır ön plandadır.
* "Sanat için sanat"anlayışı hakimdir.
* Öz şiir anlayışı savunan şairler, siyasi olaylardan uzak durmuş, sadece saf şiiri amaçlamışlardır.
* Şiir dili her şeyin üzerindedir.
* Şiir bir biçim sorunudur.
* Şairler iç ahengi yakalayabilmek için söz sanatlarında, ses benzerliklerinden redif ve kafiyeden yararlanmışlardır.
* Dilde saflaşma, sadeleşme görülür.
* Şiir soylu bir sanat olarak kabul edilir.
* En değerli şey dizedir.
* Şairlerin kemdine özgü imge düzenleri vardır.
* Sembolizmden etkilenmişlerdir.
* İşlenen temalar sıradan okurun anlayamayacağı niteliktedir.
* Güzel şiirin ancak çalışarak elde edileceği ve şiirin emek işi olduğu görüşü hakimdir.
* Saf şiir anlayışı benimseyen şairleri ikiye ayırabililiz:

A) Bireysel yazanlar
B) Yedi Meşaleciler


Saf Şiir Anlayışı ve Saf Şiirin temsilcileri
Saf Şiir Anlayışı ve Saf Şiirin Özellikleri
Saf Şiirin Bireysel Yazan Temsilcileri
1) Yahya Kemal Beyatlı
2) Ahmet Haşim
3) Cahit Sıtkı Tarancı
4) Ahmet Muhip Dıranas
5) Asaf Halet Çelebi
6) Necip Fazıl Kısakürek
7) Ahmet Hamdi Tanpınar
8) Özdemir Asaf
9) Behçet Necatigil
10) Fazıl Hüsnü Dağlarca


Yedi Meşaleciler
1) Ziya Osman Saba
2) Sabri Esat Ziyavuşgil
3) Yaşar Nabi Nayır
4) Muammer Lütfi Bahşi
5) Vasfi Mahir Kocatürk
6) Cevdet Kudret Solok
7) Kenan Hulusi Koray
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 yorum: