Rubai Nedir?

DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ RUBAİ,RUBAİ NEDİR,RUBAİ NAZIM ŞEKLİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR,divan edebiyatı nazım şekilleri,divan edebiyatı nazım şekillerinin özellikleri,rubai nazım şekli nedir,rubai nazım şeklinin önemli şairleri,rubainin temel özellikleri
 
Rubai, Divan edebiyatında kullanılan ve bentlerle kurulan nazım şekillerinden biridir. 

Belgisiz Sıfatlar


Belgisiz Sıfat 

İsimleri tam olarak değil de belli belirsibz belirten, belirtirken kesinlik bildirmeyen sıfatlardır.

 bir, birkaç, birçok, çoğu, kimi, bazı, bütün, tüm, başka, birtakım, her, hiçbir, herhangi…

Sıfatlar - Önadlar

 SIFATLAR

 İsimleri niteleyen veya çeşitli açılardan (işaret, belgisizlik, sayı, soru) belirten sözcüklere sıfat (önad) denir. Bir sözcüğün sıfat olabilmesi için adın önüne gelerek onu nitelemesi veya belirtmesi gerekir.