Sezgicilik (İntüisyonizm)

Sezgicilik (İntüisyonizm) Nedir? Sezgicilik (İntüisyonizm) akımına yön veren düşünceler büyük ölçüde Fransız filozof Henri Bergson’un sez...

Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) Nedir?  Önce bir felsefî görüş olarak ortaya çıkmış, Fransız düşünür ve romancı J. Paul Sartre’in İkinci ...

Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

Sürrealizm (Gerçeküstücülük) Nedir? 20. yüzyılda ortaya çıkan bir şiir akımıdır. Şair Breton’un 1924’te Fransa'da yayınladığı “Sürrea...

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir Anlayışı

SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU ŞİİR(1920-1960 ARASI) SERBEST NAZIM :     Ölçü ve kafiyeye bağlı bulunmayan, dizelerindeki hece sayısı ...

Sadako Özeti

Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu Romanı Hakkında Bilgi Kanadalı yazar Eleanor COERR 'in kaleme aldığı "Sadako ve Kağıttan Bin Tu...

Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri

Sanat metinlerinin ayırıcı özellikleri şunlardır: (12. sınıf Türk dili ve edebiyatı konuları) Sanat metinlerinin yazılış amacı ok...

Empresyonizm Nedir?

  EMPRESYONİZM (İZLENİMCİLİK) Fransa’da  1890-1910 yılları arasında olan bu akım; edebiyatta, resimde, müzikte etkisini sürdürmüşt...