Türk Edebiyatında Hamse Sahibi Şairler ve Eserleri

Hamse Sahibi Şairler ve Eserleri


(I) Ali Şir Nevai
1) Hayretül Ebrâr
2) Ferhad u Şirin
3) Leyli vü Mecnun
4) Seba-i Seyyâr
5) Sedd-i İskender 


Not: Türk edebiyatında ilk hamse sahibi şair Çağatay sahasında Ali Şir Nevaidir.

Türk Edebiyatında Hamse Sahibi Şairler
Türk Edebiyatında Hamse Sahibi Şairler ve Eserleri
(II) Hamdullah Hamdi
1) Yusuf u Züleyha
2) Leyla ile Mecnun
3) Mevlid
4) Tuhfetül Uşşak
5) Kıyafetname

Not: Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Hamdullah Hamdidir.

(III) Behişti Ahmet Sinan Çelebi
1) Vamık u Azra
2) Yusuf u Züleyha
3) Hüsnü Nigar
4) Süheylü Nevbahar
5) Leyla vü Mecnun


Nâbî'nin sakın terk-i edepten şiiri için tıklayınız...

(IV) Genceli Nizami
1) Mahzenül Esrar
2) Hüsrev ü Şirin
3) Leyla ile Mecnun
4) Skendername
5) Heft Peyker

Not: İslam edebiyatının ilk hamse yazarıdır. İslam edebiyatın ilk hamseyi oluşturan Genceli Nizami'dir.

(V) Lami Çelebi
1) Vamık u Azra
2) Vis u Ramin
3) Ferhadname
4) Şem Pervane
5) Gûyu Çevgan
6) Heft Peyker
7) Absalu Salaman
8) Makteli Hüseyin
9) Şehrengiz-i Bursa
10) Hıredname(hayretname
11) Cabirname
12) Mevlid
13) Kıssai Ethem u Hüma

Not: Lami Çelebinin 2 hamsesi vardır. Bazı eserleri de kayıptır. Bazı kaynaklarda da 46 eseri var diye geçiyor. 

(VI) Ahmet Rıdvan
1) Leyla u Mecnun
2) Hüsrev u Şirin
3) İskendername
4) Heft Peyker
5) Mahzenül Esrar
6) Rıdvaniye(VIII) Kara Fazlı
1) Gül u Bülbül
2) Hüma vü Hümayunname
3) Leyla u Mecnun
4) Nihalistan
5) Leccetül Esrar


(IX) Hamizade Celili
1) Hüsrev u Şirin
2) Leyla u Mecnun
3) Güli Sad-berg-i Bîhar
4) Hecr-name
5) Mehek-name


(X) Fikri Derviş Çelebi
1) Hurşid u Mah
2) Mihr u Müşteri
3) Ebkâr-ı Efkâr
4) Behram u Zühre
5) Şükufe-zar


(XI) Kalkandelenli Mu'di
1) Gül u Nevruz
2) Şem u Pervane
3) Vâmık u Azra
4) Hüsrev u Şirin
 


(XII) Taşlıcalı Yahya
1) Gencine-i Raz
2) Usulname
3) Şah u Geda
4) Yusuf u Züleyha
5) Gülşen-i Envâr


(XIII) Hayati
1) Mahzenül Esrar
2) Heft Peyker
3) Behram-ı Gur
4) İskendername
5) Leyla vü Mecnun


(XIV) Nergisi
1) Nihalistan
2) İksir-i Saadet
3) Meşakul Uşşak
4) Kanunür Reşad
5) Gazavat-ı Mesleme
6) Elvas-ful Kamil-i Fi Ahval'ul Veziril Adil

Not: Nergisi; mesnevileri mensur şekilde yazan tek mesnevicidir.

(XV) Nevizade Atayi
1) Sakiname
2) Nevhatül Ezhâr
3) Sohbetül Ebkâr
4) Heft Han
5) Hilyetül Efkâr 


(XVI) Bosnalı Sabit
1) Zafername
2) Ethem-i Huma
3) Derename
4) Berbername
5) Amrül Leys


(XVII) Subhizade Feyzi
1) Heft Seyyare
2) Mirat-ı Suretname
3) Safaname
4) Aşkname
5) Divan

Not: Subhizade Feyzi; Divan'ıyla birlikte 1 hamse sahibi diye geçmektedir. Divan edebiyatının son hamse yazarıdır.

2 yorum:

nil dedi ki...

Fuzulinin 4 mesnevisi oldugu icin mesnevisi yoktur. Bilgi yanlisligi var duzeltilsin lutfen.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni dedi ki...

Verdiğiniz bilgi için teşekkürler... Yorumunuz dahilinde bir araştırma yaptık ve Fuzulî'yi bu listeden kaldırıyoruz.

Yorum Gönder