9. Sınıf Türk Edebiyatı konuları

9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Müfredat Konuları, Edebiyat Dersi Konu Anlatımları,9. sınıf edebiyat konuları,9 sınıf Türk edebiyatı konuları,9. sınıf Türk edebiyatı konu anlatımı,9. sınıf Türk edebiyatı dersi müfredatı

1. ÜNİTE: GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT  


1. Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri
2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
4. Metin
5. Edebî Metin
6. Edebiyat ve Gerçeklik

2. ÜNİTE: COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)

1. Şiir İnceleme Yöntemi 

a. Şiir ve Zihniyet 
b. Şiirde Ahenk 
c. Şiir Dili 
    Edebî Sanatlar
          Teşbih (Benzetme)
          İstiare (Eğretileme)
          Ad Aktarması (mecaz-ı mürsel)
          Tariz (iğneleme)
          Kinaye (ima)
          Teşhis (Kişileştirme)
          İntak (Konuşturma)
          Tevriye
          Tenasüp
          Tezat (Zıtlık)
          Hüsn ü Talil (Güzel sebebe bağlama)
          Mübalağa (abartma)
          Tecahül ü Arif (Bilip bilmezlikten gelme)
          Telmih (Hatırlatma)
          İstifham (Soru sorma)
ç. Şiirde Yapı 
    Şiir birimleri
          Dize
          Beyit
          Dörtlük
          Bent
d. Şiirde Tema 
e. Şiirde Gerçeklik ve Anlam 
f. Şiir ve Gelenek 
g. Yorum 
ğ. Metin ve Şair

2. Şiir Okuma 

3. Manzume ve Şiir 
    Lirik Şiir
    Pastoral Şiir
    Didaktik Şiir
    Epik Şiir
    Satirik Şiir
    Dramatik Şiir

3. ÜNİTE: OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER
 

1. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinlerin Sınıflandırılması

2. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi
a. Metin ve Zihniyet 
b. Yapı (Olay Örgüsü, Kişiler, Mekân, Zaman) 
c. Tema
ç. Dil ve Anlatım 
d. Metin ve Gelenek
e. Anlama ve Yorumlama
f. Metin ve Yazar

3. Anlatma Esasına Bağlı Metinleri Okuma

Anlatmaya Bağlı Edebî Metin Örneklerini İnceleme (Masal, Destan, Hikâye, Fabl, Roman). 
4. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Karagöz, Orta Oyunu ve Seyirlik Oyunları, Modern Tiyatro)
Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri Tanıma (Tiyatro)

4. ÜNİTE: ÖĞRETİCİ METİNLER


1. Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi 

a. Metin ve Zihniyet 
b. Öğretici Metinlerde Yapı (Plan) 
c. Ana Düşünce 
ç. Dil ve Anlatım 
d. Metin ve Gelenek 
e. Anlam 
f. Metin ve Yazar 
g. Yorum

2. Öğretici Metinleri Okuma

a. Tarihî Metinler 

b. Felsefi Metinler 
c. Bilimsel Metinler 
ç. Gazete Çevresinde Gelişen Metin Türleri : Makale, Deneme, Sohbet, Fıkra, Eleştiri, Röportaj 
d. Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri: Hatıra, Gezi, Biyografi, Mektup, Günlük

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Hafta En Çok Okunan 5 Konu

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

BEN KİMİM?

Ben bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bilgilerimi sizlerle paylaşmak ihtiyacı duydum. Çünkü bilgi paylaşılınca eksilmeyen en önemli ihtiyaçtır. Umarım memnun kalırsınız...