ŞİİR DİLİ (SANATSAL DİL) NEDİR?

ŞİİR DİLİ
Coşku ve heyecana bağlı edebi metinlerde dil, sanatsal (şiirsel) işlevi ile kullanılır. Sanatsal işlevde kullanılan dil, edebi sanatlar ile, karşılaştırmalarla, çağrışım gücü yüksek sözcüklerle  imgeler oluşturur, sözcükleri daha çok yan ve mecaz anlamlarda kullanır. Edebi metinlerde dil şiirsel işlevde kullanılır.

Şiir dilinde doğal dilin savruk, dağınık, doğrudan anlatımlı özelliklerinden farklı bir ifade tarzı vardır.

Günlük konuşma dili doğal dil kavramı ile adlandırılır. Şiir dili, bu doğal dilden çok farklı, hayale, çağrışımlara, farklı anlaşılmalara meydan veren bir dildir.

0 yorum:

Yorum Gönder