9. SINIF EDEBİYAT DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

9. SINIF EDEBİYAT DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI 
… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI
EDEBİYAT DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI
 
Tarih: …/…/……
ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………
 
 
“Savrulur aklım başımdan, sen esersin her fasıl
Aşığım, bilsen nasıl sevdim, nasıl sevdim, nasıl
Perdedir söz, ruhumun esrarı sensin, sen asıl
Aşığım, bilsem nası sevdim, nasıl sevdim, nasıl…”
 
1. Yukarıdaki dörtlükte anlatılmak istenen nedir? Bir cümle ile açıklayınız. (5 puan)
 
2. Yukarıdaki dörtlüğü kafiye, kafiye  düzeni ve ölçü bakımından inceleyiniz. (10 puan)
 
3. Yukarıdaki dörtlükte kullanılan edebi sanatları bularak ayrıntılı bir şekilde açıklayınız. (10 puan)
 
4. Yukarıdaki dörtlük,  şiir türlerinden hangisine girer? Nedenini açıklayınız. (5 puan)
 
 
5. Aşağıdaki iki şiiri zihniyet ve şekil bakımından karşılaştırınız. (20 puan)
İLAHİ                                                                                    GAZEL
Mert dayanır namert kaçar                                       Sun sagarı saki bana mestane disünler
Meydan gümbür  gümbürlenir                                Uslanmadı gitti gör o divane disünler
Şahlar şahı divan açar                                             Peymanesini her kişi doldurmada bunda
Divan gümbür  gümbürlenir                       Şimden gerü bu meclise mey-hane disünler                            
(sagar: kadeh      saki: içki dağıtan     divane: başıboş      peymane: kadeh)
 
 
6. Aşağıdaki beytin hecelerini aruz ölçüsüne göre gösteriniz. (5 puan)
 
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
 
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”
 
 
7. Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları doldurunuz. (20 puan)
 
Edebi metinler; …………………. ve …………………olmak üzere iki şekilde ifade edilir.
 
Biçim, anlatım ve noktalama özelliklerinin bir araya getirilmesiyle oluşan yazı bütününe……………………denir.
 
Ünlü seslerin mısralarda  kullanılarak uyum oluşturulmasına…………………………denir.
 
Bir kelimenin veya bir ifadenin ait olduğu metnin yapısı içinde anlam ve değer kazanmasına …………………denir.
 
Bir olayın nedeninin başka bir nedene bağlanmasına ……………………………………………..denir.
 
…………………….ölçüsü, …………………………………edebiyatımıza geçmiş bir ölçüdür.
 
……………………ölçüsünde mısra içinde durulan yerlere…………………………..denir.
 
 
8.
“Türkülerde, dualarda benim mübarek dilim
Hala benim güzelliğim Üsküp’te eskimeyen
Kubbelerde sütunlarda, benim emeğim
Evlad-ı Fatihan mezarlarında
Gördüm asırlarca dipdiri yatan benim.”
 
Yukarıdaki dizelerde kültür ve uygarlığımıza dair hangi izler bulunmaktadır? Maddeler halinde yazınız. (10 puan)
 
9. Sanat ve edebiyatın gerçeklikten nasıl yararlandığını maddeler halinde yazınız. (10 puan)
 
10. Şiirde ahengi sağlayan unsurlar nelerdir? (5 puan)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder