ANKARA ROMANININ ÖZETİ - YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

Eserin yazarı Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU'dur.

Bu eserde Ankara'nın üç ayrı dönemdeki
durumu anlatılmaktadır: Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet'in ilk yılları ve Cumhuriyetin yirminci yılı.

Romanın kahramanı Selma Hanım'dır.

Selma Hanım, bu üç dönemi birbirine bağlamaktadır. Selma Hanım, savaştan korkan ilk kocasından ayrılır. Arkasından Binbaşı Hakkı Bey ile evlenir. Kurtuluş Savaşı bittikten ve Cumhuriyet ilan edildikten sonra da Hakkı Bey'den ayrılır. Daha sonra idealist bir insan olan Neşet Bey ile evlenir.

Selma Hanım'ın maceralı hayatı aslında Ankara'nın  macerasıdır.


Eserdeki amaç, Ankara'yı esas alarak, Türkiye'deki toplumsal, sosyal gelişimi yansıtmaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder