KIYAMET ALAMETLERİ - KIYAMETİN ON BÜYÜK ALAMETİ

Kur'an-ı Kerim, Kıyâmet'in zamanını Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğini; ancak yakın olduğunu ve ansızın geleceğini belirtir.

Kıyâmetin bu on büyük alameti hadislerce ya da İslâm bilginlerince şöyledir:

1.Deccal'in ortaya çıkışı.
2. Duhan'ın çıkışı.
3. Dabbetü'l-arz'ın çıkışı.
4. Güneşin Batıdan doğması.
5. Hazreti İsa (a.s)'ın inmesi.
6. Ye'cûc ve Me'cûc'ün çıkışı.
7.  Doğuda, Batıda, Arap Yarımadasında olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de Kıyâmet'in büyük alametlerindendir. (7., 8. ve 9. alametlerdir.)
10. Yemen'den çıkacak olan büyük bir ateşin insanları önüne katarak sürmesi  

Bazı alametler de şöyle sıralanabilir:
Hadis-i şerifle bildirilen kıyametin diğer alametlerinden bazıları da şöyledir:
1- Emanete riayet kalkar.
2- Veled-i zina çoğalır.
3- İçki çok içilir.
4- Zekât verilmez.
5- Hanıma uyup, anneye isyan edilir.
6- Erkekler ipek giyer.
7- Zararından korunmak için insanlara mudara edilir.
8- Gençler fâsık olur.
9- Daha önce yaşamış âlimler cahillikle suçlanır.
10- Tefecilik, faiz aşikâre olur.
11- Bilgin veya âlim denilenlerde, zerre kadar iman olmaz.
12- İslam’a uymak ayıp sayılır.
13- Herkese iyilik eden Müslüman ahmak sayılır.
14- İslam’a uymak, ateşi elde tutmak gibi zor olur.
15- Mescitlerde, toplantılarda fâsıkların sesi yükselir.
16- Cihad terk edilir.
17- Bid'atler yayılır.
18- Günaha teşvik artar.
19- İyiliğe mani olunur.
20- Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker kalkar.
21- Komşuluk kötüleşir.
22- Camilerde Kur'an-ı kerim teganni ile okunur.
23- Aşağı kimseler söz sahibi olur.
24- Zararından korunmak için insanlara ikram olunur.
25- Çalgı aletleri çoğalır. Her yerde çalgı çalınır.
26- Anarşi çoğalır.
27- Adam öldürmek çoğalır.
28- Dine uymak, güzel ahlaklı olmak ayıp sayılır.
29- Cansızlar da konuşur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder