10. SINIF EDEBİYAT DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI


10. SINIF EDEBİYAT DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI:

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 10/… SINIFI
EDEBİYAT DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI
 
Tarih: …/…/……
ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………
1) Aşağıdaki sanat dallarından hangileri aynı sanat dalı içerisinde yer alır?
a) mimari - tiyatro                                       b) opera- heykel                                 c) müzik-dans
d) edebiyat-tiyatro                                      e) bale- opera
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) sanat eserini öncelikli amacı fayda değildir.
b) sanat eseri(kitabistann)genellikle özneldir.
c) sanat eserleri doğruluk amacı güderler.
d) bilimsel eserler nesnel olmalıdır.
e) sanat eseri güzellik amacı güder.
3) “II. Dünya Savaşını ele alıp bir eser yazmak isteyen sanatçı” hangi bilimden faydalanır?
a) sosyoloji                  b) fizik                    c) psikoloji            d) tarih                   e) tıp
4) Aşağıdakilerden hangisi kurmaca metin değildir?
a) makale                     b) hikaye               c) destan              d) roman               e) halk hikayesi
5) “Bir marangozun yaptığı mutfak dolabı ” neden sanat eseri sayılmaz?
a) Yapı bakımından farklı özellikte olması
b) Amacın sanat yapmak olmadığından
c) Malzemelerindeki eksiklikten
d) Marangozun tam usta olmaması
e) Bir bütünlük arz etmediğinden
6) Tarih, psikoloji ve sosyoloji bilim dallarıyla edebiyat sanat dalının ilişkili olması ortak olan hangi özelliğe bağlanabilir?
a) dilin geliştirilmesi için uğraşmaları
b) insanın ruhsal yönüne bakmaları
c) temellerinde insanın duygu, düşünce ve davranışlarını ele almaları
d) toplumun sorunlarıyla ilgilenmeleri
e) yaşamı daha güzel hale getirmeye çalışmaları
7) Aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi edebi metnin özelliği olamaz?
a) Estetiğe önem verilmemesi
b) okuyucuda güzel duygular uyandırması
c) yazıldıkları dönemi yansıtabilmeleri
d) dilin zenginleşmesine faydaları
e) yazanın anlatım özelliğini taşıması
8)
.......memnun ki yerinden
........dönen yok seferinden
Yukarıdaki şiirin kafiyeleri , (varsa) redifleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) tam kafiye/ redif
b) hepsi zengin kafiye
c) zengin kafiye/redif
d) hepsi tunç
e) redif
9)
a)
O çay ağır akar yorgun mu bilmem
Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem
b)
Soğuktu ben ancak bir bardak içtim.
a ve b şıklarında sırasıyla hangi edebi sanatlar yer almaktadır?
a) kinaye -  teşbih
b) teşhis – mecaz-ı mürsel
c) teşbih – mecaz-ı mürsel
d) teşbih- teşhis
e) hüsn-i ta’lil – tezat
10)
1-    Kazı koyduk bir ocağa
Uçup gitti bir bucağa
2-    Aşık ağlar canan diye
Asker ölür vatan diye
3-    .....gelmişse zamandan
.....bu limandan
4-    ....senindir akşamlar
....gölgen var
5-    ...şaşarmış beşer
...birer ikişer
Yukarıdaki şiirlerin hangisinde veya hangilerinde sadece uyak vardır?
a) 4-5  b) 2-4   c) 3  d) 1  e) 2-5
11) “Gece hayalimde gündüz düşümde”
Bu dizede hangi edebi sanat vardır?
a) İstifham                                                   b) teşbih
c) mecaz-ı mürsel                                       d) tezat
e) hüsn-i talil
12)
Ela gözlerine kurban olduğum
Yüzüne bakmaya doyamadım ben
İbret için gelmiş derler cihana
Noktadır benleri sayamadım ben
Bu şiir için hangisi söylenemez?
a) Uyak ve redif vardır.
b) Aruz ölçüsüyle yazılmamıştır.
c) Halk şiir geleneği görülmez.(kitabistann)
d) Edebi sanat vardır.
e) Konusuna aşk diyebiliriz.
13) “aşk konusunu işler, halk edebiyatı nazım şeklidir, genellikle 11’li hece ölçüsü vardır”  burada kısaca bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a) koşma                      b) gazel                                 c) şarkı                  d) kaside              e) mesnevi
14) Hangisi divan şiiri geleneği ne ait özelliktir?
a) Beyit yerine dörtlük kullanılması
b) Ağır bir dil olması
c) Aruz ölçüsünün kullanılmaması
d) yarım ve tam kafiye kullanılması
e) İslamiyet’in kabulü öncesine dayanması
15)
Aramıza dağlar girmiş koskoca
Meraklanma gönlüm dağlardan yüce
Bir gün değil,beş gün değil,her gece
Yatağıma yatar yatmaz ordayım.
Verilen şiirin türü hangisi olabilir?
a) didaktik                                    b) satirik                               c) epik
d) pastoral                                   e) lirik
16)
Ah nerede gençliğimiz
Sahilde savruluşları başıboş dalgaların
Yeri göğü çınlatan tumturaklı gazeller
Elde var hüzün
Bu şiirin teması nedir?
a) hüzün                                                                      b) Bitmeyen yalnızlık
c) gençlik başıboşluğu                                             d) geçmişe duyulan özlem
e) gençlik günlerini hatırlamanın hüznü
17) Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.
Şiirin teması, yazıldığı dönemle ilişkilendirilmez. ( )
Sone, bir dörtlük ve bir üçlükten oluşan divan şiiri türüdür. (  )
Dört dizeden oluşan birime kıta denir.   (  )
Devrin ileri gelenlerinin övüldüğü kasideye fahriye denir.   (  )
Aruz ölçüsüyle bestelenmek için dörtlüklerle yazılan halk  şiirine şarkı denir.    (  )
18)
Gökyüzünde İsa ile
Tur dağında Musa ile
Elindeki asâ ile
Çağırayım Mevlâm seni
Yukarıdaki şiir hakkında aşağıdaki maddelere cevap veriniz.
NAZIM ŞEKLİ:
NAZIM BİRİMİ:
ÖLÇÜSÜ:
KAFİYE ŞEMASI VE ÇEŞİTLERİ:
AİT OLDUĞU EDEBÎ DÖNEM:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder