TANZİMAT DÖNMEMİ TÜRK EDEBİYATINDA TİYATRONUN GENEL ÖZELLİKLERİ

 TANZİMAT DÖNMEMİ TÜRK EDEBİYATINDA TİYATRONUN GENEL ÖZELLİKLERİ

-Tanzimat dönemi Türk edebiyatı ile edebiyatımıza giren tiyatro, tıpkı Tanzimat romanında olduğu gibi tarihi ve sosyal konuları işlemiştir.
- Özellikle 1. dönem Tanzimatçılar tiyatroya büyük önem vermişler ve onu halkı aydınlatmak için bir araç olarak görmüşlerdir.
-Bu dönem tiyatro çalışmaları telif, tercüme ve adaptasyon olmak üzere üç gurupta toplanabilir.
-Daha ziyade komedi türünde eserler yazılmış ve oynanmıştır.
-Tiyatro eserlerinde üç birlik kuralına uyulur. Ancak Tanzimat'ın ikinci döneminde Abdülhak Hamit'in tiyatroları bu yargının dışındadır.
-Tiyatro eserlerinde iyiler çok iyi, kötüler çok kötüdür. Eserler, öğütle biter. İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.
-Bu dönem tiyatrosu Batı tiyatrosunun etkisi altındadır. Özellikle Shakespeare ve Moliere, tiyatro yazarlarımızın taklit ettikleri büyük ustalardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder