İsimden Fiil Yapan Ekler-Addan Eylem Yapan Ekler

  Bu konu her türlü sınavda öğrencilerimizin karşısına çıkabilmektedir. Bu konu ile ilgili sorular TEOG Türkçe sınavlarında, YGS ve KPSS Türkçe sorularında karşınıza çıkabilir.

Şşimdi gelelim isimden fiil (addan eylem) yapan eklere:

 
  -İsim (ad) kök veya gövdelerinden fiiller (eylemler) türetir.
Kök ya da gövde durumundaki isimlere gelerek onlardan fiiller türeten eklerdir.

Türkçede isimden fiil yapma ekleri şunlardır:
–e   (–a, –e)
kana–, türe–, oyna– (oyun–a–), boşa–, tüne–
–de   (–da, –de)
fısılda–, hışırda–, gıcırda–, gümbürde–, fokurda–
–el   (–l, –al, –el, –ıl, –il, –ul, –ül)
azal–, düzel–, yönel–, çoğal– (çok–al–), daral–, doğrul–, eğril–, incel–, durul–
–er   (–r, –ar, –er)
karar–, ağar– (ak–ar–), öner–, sarar– (sarı–ar–), yeşer– (yeşil–er–), morar–
–ik   (–ık, –ik, –uk, –ük)
birik–, acık– (aç–ık–), gecik– (geç–ik–), gözük–
–imse   (–ımsa, –imse, –umsa, –ümse)
benimse–, özümse–, azımsa–
–kir   (–kır, –kir, –kur, –kür)
haykır–, fışkır–, püskür–, tükür–, hıçkır–
–le   (–la, –le)
sula–, yükle–, dişle–, hatırla–, ekle–, yolla–, başla–, özetle–, ciltle–, avla–, ucuzla–, şişmanla–, yumurtla– (yumurta–la–), temizle–, gizle–, konakla–, zıpla–, ofla–, pufla–, patla–, gürle–, çınla–, mele–, havla–
–len   (–lan, –len)
hastalan–, yaşlan–, güneşlen–, evlen–, sinirlen–, öfkelen–, kuşkulan–
–leş   (–laş, –leş)
şakalaş–, dertleş–, haberleş–, sözleş–, katılaş–, uzaklaş–, buharlaş–, güzelleş–
–se   (–sa, –se)
susa–, duraksa–, garipse–, önemse–
Addan Eylem Yapan Ekler
İsimden Fiil Yapan Ekler-Addan Eylem Yapan Ekler
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 yorum: