TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI İLE İLGİLİ TEST SORULARI

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI İLE İLGİLİ TEST SORULARI 

1- Aşağıdaki eserlerden hangisi Tanzimat dönemine ait seğildir?

A) Vatan yahut Silistre
B) Şiir Ve İnşa
C) Yeşil Gece
D) Araba Sevdası
E) Şair Evlenmesi

2- Sanat alanında "eski kalıplar içinde yeni kavramların ortaya konması" düşüncesi aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde görülmüştür?
A) I. Yeni
B) Tanzimat Dönemi Edebiyatı
C) Servet-i Fünun edebiyatı
D) Fecr-i Âti edebiyatı
E) Milli Edebiyat

3- Tanzimat Dönemi Edebiyatı, siyasal Tanzimat'ın ilanından yirmi bir yıl sonra ....., ..... ile .....   ......  gazetesini çıkarması ile başlamış ve 1895 yılına kadar sürmüştür.
Bu parçadaki boş yerlere hangisi getirilmelidir?
A) 1870'te-Şinasi-Ahmet Mithat'ın-Diyojen
B) 1840'ta-Mustafa Reşit Paşa-Şinasi'nin-Takvim-i Vekayi
C)1862de-Namık Kemal-Ahmet Mithat'ın-İbret
D) 1839'da-Şemsettin Sami-Yusuf Kamil Paşa'nın-Ceride-i Havadis
E) 1860'ta-Şinasi-Agah Efendi'nin-Tercüman-ı Ahval

4- Tanzimat Dönemi Edebiyatının asıl büyük yenilikçisidir.Şiirlerinde yaygın olarak kullandığı tema aşk ve doğadır. "Sahra"da Batıya yönelik şiirimizin ilk doğa betimlemelerini örnekler. "Ölü, Hacle" şiirlerinde hep ölüm temasını işlemiştir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Namık Kemal
C) Ziya Paşa
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Samipaşazade Sezai

5- Namık Kemal, hemen her türde eser vermiştir; ancak öykü türünde hiç kalem oynatmamıştır.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal'e ait olamaz?
A) Vatan Yahut Silistre
B) Küçük Şeyler
C) Kanije
D) Tahrib-i Harabat
E) İntibah


6- Genellikle öğretii, eğitici konularda şiirler yazdı. Divan şiirinin nazım biçimleri ile yeni düşünceler üretmeye çalıştı. Şiirlerinin içerisinde en önemlisi "Terkib-i Bent"tir. Bu şiirde toplumsal ve siyasal bazı kavramları yermektedir.Düzyazı olarak en önemli makalesi "Şiir ve İnşa"dır. 
Bu parçada sözü edilen sanatçı hangisidir?
A)Abdülhak Hamit Tarhan
B) Namık Kemal
C) Ziya Paşa
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Recaizade Mahmut Ekrem

7- Aşağıdaki bilgilerden hangisi Tanzimat Devri Türk Edebiyatının birinci dönem edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir.
B) Dilde sadeleşme çabaları görülmektedir
C) lasisizm ve romantizmin etkisi görülür.
D) Kafiye göz için değil kulak içindir.
E) eserlerde vatan, millet, hürriyet, eşitlik konuları ele alınmıştır.


Cevaplar: 1-C 2-B 3-E 4-A 5-B 6-C 7-D

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı konu anlatımı için tıklayınız... 

2 yorum:

Adsız dedi ki...

harika sorular daha güzel sorular bekliyoruz

Adsız dedi ki...

Güzel ama az

Yorum Gönder

Bu Hafta En Çok Okunan 5 Konu

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

BEN KİMİM?

Ben bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bilgilerimi sizlerle paylaşmak ihtiyacı duydum. Çünkü bilgi paylaşılınca eksilmeyen en önemli ihtiyaçtır. Umarım memnun kalırsınız...