TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER - EDEBİYATIMIZDAKİ İLKLER

10.sınıf edebiyat, 11.sınıf edebiyat, 12.sınıf edebiyat, 9.sınıf edebiyat, ceridei havadis, EDEBİYATIMIZDA İLKLER, teodor kasap kim, Türk edebiyatında ilkler, TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER,


Edebiyatımızdaki ilkler dönem dönem çeşitli sınavlarda ve genel kültür sorularında karşımıza çıkmaktadır.
İşte Türk edebiyatındaki ilkler: 

 
*İlk yayımlanan yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859
* Yazılan ama yayımlanmayan ilk tiyatro eseri: Hayrullah Efendi / Hikâye-i İbrahim Paşa ve İbrahim-i Gülşeni
*İlk yerli roman : Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
*Batılı tekniğine uygun kusursuz ilk roman: Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu
*İlk çeviri roman :Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859
*İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Karabibik
*İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
*İlk realist roman : Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
*İlk resmi Türkçe gazete: Takvim –i Vakayi
*İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis
*İlk tarihi roman: Namık Kemal / Cezmi , Ahmet Mithat /  Yeniçeri
*İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi
*İlk pastoral şiir:  Abdülhak Hamit Tarhan /Sahra
*İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerini ilk kez  kullanan ilk Türk gazeteci: Şinasi
*Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: A.Hamit /Eşber veya Sardanapal
*Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A.Hamit/Nesteren
*İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi
*İlk hatıra kitabı: Babürşah /Babürname
*İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai 
*İlk tezkire: Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais
*İlk antolojisi: Ziya Paşa /Harabat
*İlk atasözleri kitabı: Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
*İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap
*İlk hikaye kitabı: A:Mithat /Letaif-i Rivayet
*İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim
* Türkçe yazılan ilk kitap: Kutadgu Bilig
*İlk siyasetname: Kutadgu Bilig
*İlk mensur şiir örneklerini veren: Halit Ziya
*Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan: Mehmet Emin Yurdakul
*Dünya edebiyatındaki ilk modern roman: Cervantes/Don Kişot
*İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
*İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati
*Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser: KUTADGU BİLİG
*İlk seyahatname: MİR’ATÜL MEMALİK / SEYDİ ALİ REİS
*İlk Edebiyat tarihçimiz:  Abdulhalim Memduh Efendi
*Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
*Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Hafta En Çok Okunan 5 Konu

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

BEN KİMİM?

Ben bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bilgilerimi sizlerle paylaşmak ihtiyacı duydum. Çünkü bilgi paylaşılınca eksilmeyen en önemli ihtiyaçtır. Umarım memnun kalırsınız...