İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATINDA KULLANILAN NAZIM BİÇİMLERİ - SAGU


SAGU
“Yug” adı verilen ölüm törenlerinde okunan,

ölen kişilerin kahramanlık, yiğitlik, iyilik ve yararlılıklarını dile getiren şiirlerdir. Bu şiirlerde ölümden duyulan acı dile getirilir. Lirik yani duygusal yanı ağır basmaktadır bu şiirlerin.

Sagular, hece ölçüsüyle (genellikle 7’li) ve dörtlükler halinde düzenlenir. Kafiye şeması aaab, cccb, dddb … şeklindedir.

İslamiyet’in kabulünden sonra sagu tarzındaki şiirler, halk edebiyatında “ağıt”, klasik edebiyatta (Divan edebiyatında)  “mersiye” adını almıştır.


 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATINDA KULLANILAN NAZIM BİÇİMLERİNDEN KOŞUK İÇİN TIKLAYINIZ...

SAV

DESTAN 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder