İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATINDA KULLANILAN NAZIM BİÇİMLERİ - SAV


SAV
Sav olarak adlandırılan bu ürünler, bugünkü

anlamda “atasözü”dür. Uzun gözlem ve deneyimlerin sonunda söylenmiş, gerçekleri yansıtan sözlerdir. Çoğunda ölçü ve kafiye kalıntıları görülür. Savlarda güçlü benzetmeler ve veciz ifade özelliği görülür.

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATINDA KULLANILAN NAZIM BİÇİMLERİ

0 yorum:

Yorum Gönder