HİKAYE (ÖYKÜ) NEDİR? - HİKAYE (ÖYKÜ) ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Yaşanmış ya da yaşanabilir nitelikteki olayların okura edebi bir zevk verecek biçimde kugulanması ile oluşan kısa yazılara
hikaye veya öykü denmektedir.

Bir hikayede dört unsur bulunmak zorundadır: olay, kişi, yer, zaman.

Dünya edebiyatında G. Boccacio (Bokasyo), hikayenin ilk örneğini vermiştir. Bu ilk öykü eserinin adı, "Dekameron Öyküleri"dir. Bu eser Rönesans'tan sonra yazılmıştır.

Hikaye (Öykü) Çeşitleri Nelerdir?

Hikayeler oluşturulmalarına göre iki grupta incelenmektedir:

1) Olay ( Vaka) Hikayesi( Öyküsü)

Bu tür hikayelere klasik olay hikayesi de denmektedir. Bu tür hikayelerde olaylar; kişi, zaman, yer unsurlarına bağlıdır. Bu tür hikayelerde serim, düğüm ve çözüm olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Düğüm bölümünde verilen merak duygusu, çözüm bölümünde giderilmektedir. Bu hikaye çeşidi Fransız yazar Guy de Maupassant (guy dö Mopasan) tarafından geliştirildiği için Maupassant tarzı hikaye olarak da adlandırılmaktadır.

Edebiyatımızda ise bu türün en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin'dir.

2) Durum ( Kesit) Hikayesi (öyküsü):

Bu tür hikayelerde merak unsuru ikinci planda yer almaktadır. Bireysel ve sosyal düşünceler, duygu ve hayaller ön plana çıkmaktadır. Bu tür hikayeler Rus edebiyatının güçlü isimlerinden Anton Çehov tarafından geliştirilmiştir. Bu sebeple bu türr hikayelere Çehov tarzı hikaye denir.

Edebiyatımızda bu türün en önemli temsilcisi Sait Faik Abasıyanık'tır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Hafta En Çok Okunan 5 Konu

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

BEN KİMİM?

Ben bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bilgilerimi sizlerle paylaşmak ihtiyacı duydum. Çünkü bilgi paylaşılınca eksilmeyen en önemli ihtiyaçtır. Umarım memnun kalırsınız...