İBRAHİM ŞİNASİ'NİN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

İBRAHİM ŞİNASİ (1826-1871)

Tanzimat Dönemi Türk edebiyatında yeniliklerin
öncüsü olmuş sanatçıdır.

İstanbul'da doğup yetişmiştir. Değişik mevkilerde memurluk yapmıştır. Bu memurlukları sırasında Mustafa reşit Paşa tarafından hep korunmuştur. Sanatçı, Mustafa Reşit Paşa için kasideler yazmış ve onu mübalağalı bir şekilde övmüştür.

Bir dönem, devlet tarafından eğitim maksadı ile (maliye konusunda uzmanlık için) Fransa'ya gönderilmiştir. Orada Lamartine, Litree, Renan gibi yazarlar ile tanışma imkanı bulmuştur.

Şinasi, Agah Efendi ile birlikte 1860 yılında ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval'i çıkarmıştır.

Edebiyatımızdaki ilk makale örneği olan "Mukaddime-i Tercüman-ı Ahval"i ( Tercüman-ı Ahval gazetesinin ön sözü) yine bu gazetede yayımlamıştır.

1962 yılında ise Tasvir-i Efkâr isimli gazeteyi çıkarmıştır.

İlk tiyatro eserimiz olan "Şair Evlenmesi" adlı eserini Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımlamıştır.

Sanatçı, La Fontaine ve Lamartine'den yaptığı çevirileri "Tercüme-i Manzume" adlı eserinde toplamıştır.

Kendi şiirlerinden yaptığı seçmeleri ise "Müntehabat-ı Eş'ar" isimli eserinde toplamıştır.

Şiirlerini aruz vezni ile yamış ve Türkçenin sadeleşmesi için önemli çalışmalar yapmıştır.

Şiirin konusunu genişletmiş" hukuk, hak, adalet, medeniyet, akıl, kanun" gibi kavramları şiirimize sokmuştur.

Atasözleri ile ilgili çalışmalar yapmış ve bu çalışmalarını "Durûb-ı Emsâl-i Osmaniye" adlı eserinde toplamıştır.

Şinasi'nin ünü sanatçılığından değil; edebiyatımız için öncü olmasındandır.

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Rahmetli hakkında enteresan bir sayfa var.

http://www.angelfire.com/ri2/ruhiselman/rs15.html

veya
BİR SPİRİTUALİSTİN DÜNYASI

AHIRETTEN SİMALAR - 10 yazıp arayın.

Yorum Gönder

Bu Hafta En Çok Okunan 5 Konu

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

BEN KİMİM?

Ben bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bilgilerimi sizlerle paylaşmak ihtiyacı duydum. Çünkü bilgi paylaşılınca eksilmeyen en önemli ihtiyaçtır. Umarım memnun kalırsınız...