ROMAN NEDİR? ROMANIN KONUSU NELERDİR? ROMANIN BÖLÜMLERİ NELERDİR?


Roman, yaşanmış ya da yaşanabilir nitelikteki olayların (gerçi artık olağanüstü olayların
anlatıldığı romanlar da vardır) zihinde tasarlanan olayları yer ve zaman göstererek anlatan uzunca yazılardır. Romanda en çok söz edilen kişi romanın kahramanıdır. Kahramanlar her yönü ile anlatılır. Romandaki olaylar yazarın ağzından anlatılırsa birinci kişili anlatım; başka biri tarafından anlatılırsa üçüncü kişili anlatım denir. Tasvirler (betimlemeler), benzetmeler, karşılıklı konuşmalara yer verilir. Roman, bir olay yazısıdır ve serim, düğüm, çözüm planına uygun bir şekilde yazılır.

0 yorum:

Yorum Gönder