MASAL NEDİR? MASALIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? MASALIN BÖLÜMLERİ NELERDİR?

Halkın oluşturduğu, ağızdan ağıza, uşaktan kuşağa anlatılan ve sürüp giden gerçeküstü
olayları anlatan metinlerdir. Olağanüstü olaylar, yer ve zaman vermeden anlatılır. İlk söyleyeni belli değildir. Masalın dili, bir çocuğun anlayabileceği kadar basit  bir dildir. Miş'li geçmiş zaman masalın bütününe hakimdir. 

Bir masalda üç bölüm bulunmaktadır: 
a) Döşeme: Masal anlatan kişinin uydurduğu ve söylediği tekerlemedir.
b) Olay: Serim-düğüm-çözüm bölümleridir.
c) Dilek: Masalın sonunda, masal anlatan kişinin iyi dileklerde bulunmasıdır.


0 yorum:

Yorum Gönder