Destanların Özellikleri-Türk Destanlarının Özellikleri


Destanların Özellikleri


Destanlar,
Türk edebiyatının ilk örnek metinleridir.


   Milletleri derinden etkileyen, tarihî öneme sahip olayları (yaratılış, doğal âfetler, savaşlar, göç, yangın vb.) konu edinirler.


 Manzum (şiir şeklinde) ve uzun hikâyelerdir.


 Olağanüstüolaylar ve kahra­manlar vardır.


 Destanlar ağızdan ağza kulaktan kulağa yayılarak oluşmuştur ve destanların ilk söyleyeni belli değildir. Yüzyıllar içerisinde anonimleşen (halkın ortak malı haline gelen) sözlü edebiyat ürünleridir.


 Destanlarda anlatılan olayların geçtiği yer ve zaman tam olarak bilin­memektedir.


 Destanlarınkahramanları seçkin kişilerdir (Kral, Han, Hakan vb.), ve bu kahramanlar lider ve kurtarıcı rolündedir.


 Destanlar ait oldukları ulusun ortak görüşlerini yansıtır.  Ulusaldilde (yabancı sözcükler oldukça azdır) ve ulusal nazım ölçüsüyle söylenir. Çünkü destan döneminde Türk ulusu diğer kültürlerin etkisine çok açık değildir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder