FABL NEDİR? FABL TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Eşya, hayvan, bitki gibi varlıkların konuşturulduğu, genellikle
manzum olarak yazılan, insanlara ders ve öğüt verme amacı güden manzum öykülerdir.

Fablların serim, düğüm, çözüm bölümleri bulunmaktadır.

Yunanlı Ezop (Aisopos), Fransız La Fontain ( La Fonten) fabl türünün dünyaca tanınmış temsilcileridir.

Bizde Orhan Vali Kanık, La Fontaine masallarını manzum olarak dilimize çevirmiştir.

0 yorum:

Yorum Gönder