ZARFLAR (BELİRTEÇLER) ÖZGÜN KONU ANLATIMI - 1

 Fiillerin veya fiilimsilerin anlamlarını durum, zaman, miktar, yer-yön ve soru bakımlarından belirten kelimelere
"zarf" (belirteç) denir.
Asıl görevleri eylemleri yer, yön, durum, miktar, soru yönlerinden nitelemektir.

*İki gün önce seni aramıştı. (zaman) 
*Geri dönmeyiniz. (yer-yön) 
*Onlardan kolay kurtuldu. (durum) 
*Derslerine az çalışıyorsun. (azlık-çokluk) 
*Bu acıya yürek nasıl dayansın? (soru)

Zarflar beş başlık altında incelenir:

1.DURUM (HAL) ZARFLARI:
 
Eyleme sorulan “nasıl, ne şekilde” sorularının yanıtıdır. 
Eylemin nasıl yapıldığını ve ne durumda olduğunu belirtir.
 
*Aynaya bakıp katıla katıla güldü. 
*Çocuk bize böyle anlattı. 
*Aptalca konuşma, kızarım! 
*Koşarak yanımızan uzaklaştı.

2.ZAMAN ZARFLARI:


Eylemin zamanını belirtirler. 
Eyleme sorulan “ne zaman, ne zamandan beri,ne zamana kadar ” sorularının yanıtıdır. 
Eylemin zamanını sınırlandırırlar.

*Akşam bize geldiler.
*İşim henüz bitmedi. 
*Bu sorunu sonra konuşuruz. 
*Eskiden buralara gelirdik.

0 yorum:

Yorum Gönder