KÖRÜNÇ NE DEMEK? KÖRÜNÇ KELİMESİNİN ANLAMI? KÖRÜNÇ NEDİR?KÖRÜNÇ ANLAMI

KÖRÜNÇ NE DEMEK,KÖRÜNÇ KELİMESİNİN ANLAMI,KÖRÜNÇ NEDİR,KÖRÜNÇ ANLAMI

Körünç kelimesinin anlamı Kaşgarlı Mahmut'un yazmış olduğu Divanü Lügati't Türk'e göre
"bir şey izleyen (seyreden) (halk), görülen (şey), görülecek (şey)"dir.

Uygur Türkleri'ne ait olan "Kalyanamkara ve Papamkara" hikâyesi körünç şeklinde yazılmış bir eserdir.

0 yorum:

Yorum Gönder