DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ KASİDE-KASİDE NEDİR?KASİDENİN ÖZELLİKLERİ-KASİDE NAZIM ŞEKLİ-KASİDE NE DEMEK?

DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ kaside, divan edebiyatı nazım şekilleri, divan edebiyatı nazım şekilleri kaside, divan edebiyatı nazım şekillerinin özellikleri, kasidenin özellikleri, kaside ne demektir,tac beyit nedir,mahlas nedir
 
Kaside, Divan edebiyatında beyitlerle kurulan
nazım şekillerinden biridir. Arap edebiyatından İran edebiyatına oradan da bizim edebiyatımıza geçmiş bir nazım biçimidir.

Kasidenini Özellikleri:
* Nazım birimi beyittir. 33-99 beyit arasındadır.
* Aruz vezni(ölçüsü) ile yazılır.
* Kafiye düzeni aa ba ca da ... şeklindedir.
* Kasidenin en güzel beytine beytü'l-kasid denmektedir.
* Genellikle din ve devlet büyüklerini övmek için yazılmıştır.
* İlk beyte matla, son beyte makta denir. Şairin mahlasının geçtiği beyte de tâc-beyit denir.

Kasidenin Bölümleri:
Eksiksiz bir kasidede altı bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler sırası ile şöyledir:
1- Nesîb veya Teşbîb: 15-20 beyitten oluşan bu bölümde bir tasvir (bahar, yaz, saray, bahçe vs. tasviri) bulunur.
2- Girizgâh veya giriz: Asıl konuya geçilen bölümdür.
3- Methiye: Bu  bölümde kasidenin sunulduğu kişi övülür.
4- Tegazzül: Kasidenin arasında ölçüye uygun bir şekilde söylenen gazelin bulunduğu bölümdür. Bu bölüm her kasidede bulunmamaktadır.
5- Fahriye: Bu bölümde şair kendini över.
6- Dua: Bu bölümde Allah'a, Peygamber'e, ülke büyüklerine ve kasidenin sunulduğu kişiye dua edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Hafta En Çok Okunan 5 Konu

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

BEN KİMİM?

Ben bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bilgilerimi sizlerle paylaşmak ihtiyacı duydum. Çünkü bilgi paylaşılınca eksilmeyen en önemli ihtiyaçtır. Umarım memnun kalırsınız...