10. Sınıf Türk Edebiyatı Ortalama Yükseltme Sınav Soruları-10. Sınıf Türk Edebiyatı Bütünleme Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Edebiyatı Ortalama Yükseltme Sınavı Soruları,10. Sınıf Türk Edebiyatı Bütünleme Sınavı Soruları,10. Sınıf Türk Edebiyatı Ortalama Yükseltme Sınav Soruları,10. Sınıf Türk Edebiyatı Bütünleme Sınav Soruları,mantıkut tayr kimin eseridir,harname kimin eseridir,dede korkut hikayelerinin özellikleri, kutadgu bilig hangi alfabe ile yazılmıştır, 
10. Sınıf Türk Edebiyatı Ortalama Yükseltme Sınav Soruları-10. Sınıf Türk Edebiyatı Bütünleme Sınav Soruları
1- Kutadgu Bilig’in niçin “alegorik” bir eser olduğunu belirterek türünü ve nazım biçimini yazınız?

2-  Geçiş Dönemi eserlerinin üç özelliğini yazarak, Divân-ı Lügati’t Türk’ün yazılış amacını belirtiniz?

3-  GAZEL’den
İlet benim selâmımı dildâre ey sabâ dildâr : gönül dostu. Sevgili
Arz eylegil peymanımı ol yâre ey sabâ peyman : haber sabâ : rüzgâr
Dağıt menekşe saçları gül yanak üstüne abir u amber : güzel koku
Saçgil abir u amberi gülzâre ey sabâ gülzâr . gül bahçesi

                                                Ahmedî

       Bu beyitlerde bulunan söz sanatlarını gösteriniz ?

4- Kutadgu Bilig'de yer alan kahramanları ve neyi simgelediklerini yazınız.

5- Dede Korkut hikâyelerinin 5 özelliğini yazınız.

6- Türk destanlarında işlenen motiflerden 5 tanesini yazınız.

7- Aşağıdaki eserlerin sanatçılarını karşılarına yazınız.             İskendername:
           Battalname:
           Mantıku’t Tayr:
           Makalat:
           Hayriye:


8- 15. yüzyılın ünlü şairlerindendir. "Harname" adlı mesnevisi meşhurdur.İran şairi nizaminin "Hüsrev ü Şirin" adlı mesnevisini Türkçeye çevirmiştir. Bu çeviri Türkçenin en iyi "Hüsrev ü Şirin" hikayesi olarak bilinir.  

Yukarıda sözü edilen şairimiz kimdir?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Hafta En Çok Okunan 5 Konu

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

BEN KİMİM?

Ben bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bilgilerimi sizlerle paylaşmak ihtiyacı duydum. Çünkü bilgi paylaşılınca eksilmeyen en önemli ihtiyaçtır. Umarım memnun kalırsınız...