ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR YAŞAMI, EDEBİ KİŞİLİĞİ, ESERLERİabdülhak şinasi hisar kimdir, abdülhak şinasi hisar eserleri, abdülhak şinasi hisar edebi kişiliği, abdülhak şinasi hisar eser özetleri, abdülhak şinasi hisar en önemli eseri 
Anne tarafından dedesi Muhtar Bey'in Rumelihisarı'ndaki yalısında 14 Mart 1887 tarihinde doğdu.
Abdülhak Şinasi Hisar'ın çocukluğu, Rumelihisarı, Büyükada ve Çamlıca dolaylarında geçti. 1898 yılında GalatasaraySultanisi’ne  (bugünkü adıyla Galatasaray Lisesi) girdi.

Daha sonra 1905 yılında ailesine haber vermeden  Galatasaray Sultanisi'nden ayrılarak Fransa’ya Paris'e gitti. 1908 yılına kadar Paris’te École Libre des Sciences Politiques’e devam etti. Paris'te Prens Sebahattin, Dr. Nihat Reşat Belger, Ahmet Rıza Bey ve Yahya Kemal ile sık sık görüşür.

ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR ESERLERİ YAŞAMI
ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR
II. Meşrutiyet’in ilânından (1908) sonra Türkiye’ye döndü. Fransız ve Alman şirketlerinde, Osmanlı Bankası’nda, Reji İdaresi’nde, 1931’den sonra ise Ankara’ya yerleşerek Dışişleri Bakanlığı’nda çalıştı. 1948’de İstanbul’a döndü ve Ayaspaşa’da Boğazı gören bir apartman dairesine yerleşti. Bir süre Türk Yurdu dergisinin genel yayın müdürlüğünü üstlendi (1954-57). 3 Mayıs 1963 tarihinde Cihangir’deki evinde beyin kanaması sebebiyle vefat etti.

Edebiyata Mütareke yıllarında Dergâh ve Yarın dergilerindeki şiir, kitap tanıtma ve eleştiri yazılarıyla başladı. 1921’den itibaren İleri ve Medeniyet gazetelerindeki yazılarıyla tanındı; Ağaç, Varlık, Ülkü ve Türk Yurdu dergileri ile Milliyet, Hâkimiyet-i Milliye (Ulus) ve Dünya gazetelerinde yazdı. Cumhuriyet dönemi yazarı olmasına rağmen dil ve üslup açısından Meşrutiyet kuşağına bağlı kalan Abdülhak Şinasi Hisar’ın bütün yapıtları esas olarak “hatıra”ya (anıya) dayalıdır. Romanlarında Maurice Barrés, Anatole France ve Marcel Proust gibi yazarların edebiyat anlayışlarını benimsemiş ve yansıtmıştır.

1942 CHP Hikâye ve Roman Ödülü yarışmasında üçüncülük alan “Fahim Bey ve Biz” adlı romanı Almancaya çevrildi (Unser Guter Fahim Bey, Çev.: Friedrich Von Rummel, 1956). Sermet Sami Uysal (Varlık Yayınları, 1961) ve Necmettin Türinay’ın (M.E.B., 1988) "Abdülhak Şinasi Hisar" adlı birer kitabı vardır. Ölümünden sonra "Abdülhak Şinasi Hisar: Seçmeler" (Haz.: S. İleri, YK7Y, 1992), "Geçmiş Zaman Edipleri" (Haz.: T. Yıldırım, Selis, 2005) ve “Kelime Kavgası” ; “Edebiyata ve Romana Dair” (Selis, 2005) adlı üç kitabı daha çıkmıştır. Emre Aracı “Boğaziçi Mehtapları”ndan esinlenerek aynı adlı bir keman konçertosu (1997) bestelemiştir.

ESERLERİ

    Fahim Bey ve Biz (1941; 1942 CHP Hikâye ve Roman Ödülü üçüncülüğü)
    Çamlıca’daki Eniştemiz (1944)
    Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği (1952)

Anı

    Boğaziçi Mehtapları (1942)
    Boğaziçi Yalıları (1954)
    Geçmiş Zaman Köşkleri (1956)

Fıkra

    Geçmiş Zaman Fıkraları (1958)

Antoloji

    Aşk imiş her ne var alemde (1955)

Biyografi

     İstanbul ve Pierre Loti (1958)
    Yahya Kemal’e Veda (1959)
    Ahmet Haşim : Şiiri ve Hayatı (1963)

Bu sayfaya nasıl geldiniz:
abdülhak şinasi hisar kimdir, 
abdülhak şinasi hisar eserleri,  
abdülhak şinasi hisar edebi kişiliği,  
abdülhak şinasi hisar eser özetleri,  
abdülhak şinasi hisar en önemli eseri


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder