ZİYA GÖKALP (1876-1924)

milli edebiyat sanatçıları, ZİYA GÖKALP KİMDİR, ZİYA GÖKALPİN EDEBİ YAŞAMI, ZİYA GÖKALPİN ESERLERİ, ZİYA GÖKALPİN ÖNEMİ


ZİYA GÖKALP (1876-1924)


Ziya Gökalp, Türkçülük akımını bir sisteme bağlayan bir fikir adamı ve bu sistemi eserlerinde işleyen bir sanatçıdır. Türk ulusunun din, dil, ahlâk, edebiyat yönlerinden aynı kültürle yetişmiş kişilerden oluştuğuna inanan Ziya Gökalp, eserleriyle Türk milliyetçiliğinin sınırlarını çizmiş, "Millî Edebiyat"ın da fikir yönüyle temellerini oluşturmuştur. Gökalp'in Türkçülük anlayışı, dil, edebiyat, din, ekonomi, güzel sanatlar ve siyaset alanlarını kapsar. "Turancılık" ideolojisini de savunmuştur.
ziya gokalp edebi kisiligi
Ziya Gökalp Kimdir?
Edebiyatı, bu fikirlerini yaymak için, bir araç olarak kullanmıştır. Sanat yapma kaygısı yoktur. Eserlerinin didaktik yönü ağır basmaktadır. Şiir ve nesir alanında eserleri vardır. Destan, masal ve makaleler de yazmıştır. Dile büyük önem vermiştir. Eserlerini sade bir dille yazmıştır. Türk dilinin gelişmesi yolunda çaba sarf etmiştir. Türkçe karşılıkları olan Arapça ve Farsça kelimelerin atılmasından, Türkçeleşmiş kelimelerin de artık Türkçe sayılmasından yanadır. Ona göre millî vezin hece veznidir.

Şiirleri: Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat  

Düzyazıları: Türk Medeniyeti Tarihi, Türk Töresi, Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek-Muasırlaşmak-İslâmlaşmak, Malta Mektupları.
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 yorum: