ÖZ ŞİİR ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR-SAF ŞİİR AKIMI-ÖZ ŞİİR ANLAYIŞINI SÜRDÜREN SANATÇILAR

saf şiir anlayışı, öz şiir anlayışını sürdüren şiir, öz şiir anlayışını sürdüren şairler,öz şiir anlayışını sürdüren sanatçılar,öz şiir anlayışı ahmat haşimin hangi makalesi ile başlar, saf şiir anlayışı ahmet haşimin şiir hakkında bazı mülahazalar adlı yazısı ile başlar

ÖZ ŞİİR ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR 

Türk edebiyatında “Saf Şiir” (Öz Şiir) eğilimi Ahmet Haşim’in yazmış olduğu “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle başlar.

Sanatın bir biçim sorunu olduğuna inanan bu sanatçılar için önemli olan iyi ve güzel şiir yazmaktır. Bu anlayışla kendilerine özgü imge düzeni oluştururlar. Özgün ve yaratıcı olan bu imgeler, dilin mantığına uygun ve dilin anlam alanını genişletir ve dile yeni olanaklar sunan bir yapıya sahiptir. Dilde öze dönme düşüncesi, kendini rahat şiir yazma şeklinde ilk öge olarak gösterir. Şiirsel anlatımın zirvesine ulaşmak düşüncesi ile dilin yücelişi paralellik gösterir.

Şiirde her türlü ideolojik düşüncenin dışında kalarak sadece okuyucuda estetik haz uyandıran şiir yazma eğilimi, bu şairleri her türlü mektepleşme eğiliminin dışında kalıp bireysel şahsiyetler olarak şiir yazmaya yöneltmiştir.

Şiiri asil bir sanat olarak kabul eden bu şairlerde düşsel ve bireysel yön ağır basar. İçsel ve bireyci bir yaklaşımla evrensel insan tecrübesini dile getirirler. 

Saf şiir anlayışında estetik tavır ön plana çıkmaktadır. Bu anlayıştaki şairler öğretici (didaktik) bilgiden uzak durup bir şey öğretmeyi değil, musikiyle ya da musikinin çağrıştırdığı, uyandırdığı imgelerle insanın estetik duyarlılığını doyurmayı amaçlamışlardır. Yani bu sanatçılar şiirde anlama fazla önem vermezler. Anlaşılmak için değil; duyulmak, hissedilmek için şiir yazarlar.

Şiirde biçim endişesi duyan bu şairlerde dize ve dil baş tacı edilmiştir. Disiplinli çalışarak mükemmele varan saf şiir yazma endişesi eserlerde kendini hissettirir.

Gizemsellik, simgecilik, bireysellik, ruh, ölüm, masal, rüya, mit temalarının yoğun olarak işlendiği bu şiirler zekâ ve bilinçle bütünleştirilerek yazılmıştır.

Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiirin Özellikleri:
 • Milli Edebiyat Döneminin şiir hareketleri bu akımın oluşmasında etkili olmuştur.
 • Bu akımın sanatçıları tarafından şiir dili her şeyin üzerinde görülür.
 • Şiir bir biçim (form) sorunudur. Ahenk söyleyiş tarzı, müzikalite, kafiye ile sağlanır.
 • Amaç iyi ve güzel şiir yazabilmektir.
 • Dilde sadeleşme görülür.
 • Şiir, asil bir sanat olarak kabul edilir.
 • Bu akımın şairleri için en değerli şey dizedir.
 • Şairlerin kendilerine özgü bir imge düzenleri vardır.
 • İçsel bir yaklaşımla insan anlatılır.
 • Şiirin toplum için değil sanat için olduğunu iddia ederler ve şiirlerini sanat için yazarlar. "Sanat için sanat" görüşü hakimdir.
 • Şiirler ideolojik düşüncenin esiri olmamalıdır.
 • Güzel şiir ancak disiplinli bir çalışma ile elde edilir.
 • Şiir emek işidir.
 • ÖZ ŞİİR ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞAİRLER İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Hafta En Çok Okunan 5 Konu

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

BEN KİMİM?

Ben bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bilgilerimi sizlerle paylaşmak ihtiyacı duydum. Çünkü bilgi paylaşılınca eksilmeyen en önemli ihtiyaçtır. Umarım memnun kalırsınız...