SOHBET-SÖYLEŞİ-SOHBET TÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ-SÖYLEŞİ TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ-SOHBET NEDİR-SÖYLEŞİ NEDİR

SOHBET,SÖYLEŞİ,SOHBET TÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ,SÖYLEŞİ TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ,SOHBET NEDİR,SÖYLEŞİ NEDİR,sohbet kelimesinin anlamı,söyleşi ne demek,türk edebiyatında söyleşi yazarları,türk edebiyatında söyleşi yazarları kimlerdir

SÖYLEŞİ (Sohbet)

İki anlamı olan sohbet kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Sohbet kelimesinin anlamları ise şunlardır:
1. Arkadaşlık, yârenlik;
2. Konuşma, görüşme, birlikte oturup söyleşme.

Sohbet (söyleşi) türü makaleye oldukça benzemektedir. Tabi makale gibi savunulan düşünceyi kanıtlamak gibi br durum yoktur. Makalelerin bir konuşma havası içinde daha senli benli olarak yazılan tarzına Söyleşi (Sohbet) denir. Sohbet, gazete ve dergi yazılarından biridir. Bu tür yazılarda içtenlik esastır. Yazar, düşüncelerini okuyucuya kabul ettirmek için okuyucuyu zorlamaz. Yazar, bu türde daha çok kendi kişisel düşüncelerini ileri sürer. Söyleşilerde, küçük fıkralar ve anılar da malzeme olarak kullanılır.

Söyleşi Türünün Genel Özellikleri:

* Kompozisyon türü olarak söyleşi; makale plânıyla yazılır. Fakat bir karşılıklı konuşma havası içindedir.
* Söyleşiler, genellikle günlük olayları konu edinir.
* Söyleşiler gazete ve dergi yazılarındandır ve oralarda yayımlanabilir.
* Yazarın, okuyucu ile bir sohbet havası içinde senli benli yani samimi bir şekilde konuştuğu yazı türüdür.
* Yazar, düşüncelerinin doğruluğunda ısrarcı değildir.
* Söyleşide, daha çok bireysel düşünceler vardır.
* Söyleşilerin en önemli özelliği, yazarın düşüncelerini içten bir uslupla okura aktarmasıdır.
* Bu türde hatıralar, fıkralar ve çeşitli güncel olaylar verilerek yazarın duygu ve düşünceleri desteklenebilir.

Sohbet Türünün Türk Edebiyatı'ndaki Önemli Temsilcileri

  • Ahmet Rasim - Ramazan Sohbetleri, Muharrir Bu Ya,
  • Suut Kemal Yetkin - Edebiyat Söyleşileri,
  • Şevket Rado - Eşref Saati,
  • Melih Cevdet Anday - Dilimiz Üzerine Söyleşiler,
  • Nurullah Ataç - Karalama Defteri
  • Cenap Şahabettin,
  • Refik Halit Karay,
  • Hasan Ali Yücel,
  • Attila İlhan gibi yazarlarımız söyleşi (sohbet) türünde eserler vermişlerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder