CÜMLE ÇEŞİTLERİ-YAPISINA GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ


CÜMLE ÇEŞİTLERİ-YAPISINA GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ


Birden çok cümlenin virgül ya da noktalı virgül ile bağlanması sonucu oluşur.

Arka arkaya sıralanmış cümlelerdir.Örn:

Sakla samanı, gelir zamanı.

Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var.YAPILARINA GÖRE CÜMLELER KONU ÖZETİ

Cümleler yapılarına göre 3 gurupta ayrılır.

 A)Basit cümle

 B)Birleşik cümle

 C)Sıralı cümleA)BASİT CÜMLE:
Tek yüklemi bulunan tek yargı bildiren cümlelerdir. Bu tür cümlelerin içinde fiilimsi bulunmaz ve tek yüklem vardır.


*Çalıkuşu, Damga, Acımak, Bir Kadın Düşmanı, Dudaktan, Kalbe romanları R.N. Güntekin' e aittir.*Seninle bir daha görüşmeyeceğim.*Halit Ziya Uşaklıgil, Servet-i Fünün edebiyatının en büyük romancısıdır.*İkinci Yeni sanatçıları şiiri soyutlaştırmışlardır.

B) BİRLEŞİK CÜMLE:Birleşik cümleleri dört gurupta incelenir.1)Girişik Birleşik Cümle:İçinde fiilimsi (isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil)bulunan cümlelere denir.Fiilimsinin yer aldığı bölüme yan cümle asıl yüklemin bulunduğu bölüme de temel cümle denir. Bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o kadar yan cümle var demektir.*Beni soranı, gördün mü? (Yan cümlecik Temel cümlenin b.li nesnesidir.)*çalışan kazanır. (Yan cümlecik temel cümlenin öznesidir.)*Seni görünce mutlu oluyorum. (Y.C.T.C nin Z.T dir.*Seni seven insanları sen de sev.(Y.C.T.C nin B.li Nesnesidir.)*Beni dinleyin herkese teşekkür etmek istiyorum

  

2)İç İçe Birleşik Cümle (Kaynaşık Cümle):Bir cümle başka bir cümlenin içinde yer alır ve onun bir öğesi olursa buna iç içe birleşik cümle denir.İç cümle temel cümlenin nesnesi olur.*Ben gidiyorum. dedi.*Ben büyüdüm, diyorsun.


*Adam: beni burada bekleyin. dedi.


3)Şartlı Birleşik Cümle:Yan cümleciği – se,mi ile kurulan ve temel cümlenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini koşula (şarta) bağlayan cümledir.*Görürsem söylerim.*Çalışmadın mı başarılı olamasın.*Sen gelirsen ben de gelirim.4) Ki'li Birleşik Cümle:Ki bağlacıyla birbirine bağlanan cümlelere denir.* Benimle konuş ki seni anlayayım.* Dürüst ol ki insanlar sana güvensin.* Düzenli çalış ki kazanasın.* Şiir o kadar güzel okudu ki şaşırdım kaldım.C) SIRALI CÜMLE:İçinde birden çok tamamlanmış yargı bulunan cümlelere denir.Sıralı Cümleler 2 gurupta incelenir.1)Bağımlı Sıralı CümleÖğrenilen en az biri ortak olan sıralı cümlelerdir.* Yaşlı kadın buraya kadar geldi sizi sordu (özne ortak)*Beni aramış (bilgi yelpazesi.net) ama bulamamış (özne ve nesne ortak)*Türkiye de bu kitabı bastırmış satmıştı. (özne DT, N ortak)*Onu bana beni ona şikayet eder. (yüklem ortak)*Yazın Antalya ya gider orada gezerdik (özne ve zarf tümleci ortak )2)Bağımsız Sıralı Cümle :Öğelerinden hiçbiri ortak olmayan cümlelerdir.*Evden sessizce çıktık sokakta lambalar yanmıyordu*Yağmur durmuştu yollar çamurdan görünmüyordu* O geziyordu ben çalışıyordum*Deneme başka şeydir felsefe başka şeydir.Not: Bazı kaynaklar ama, fakat, çünkü vb. bağlaçlarla birbirine bağlayan cümleleri bağlı cümle olarak kabul eder.*Bu işe başlıyorum;ama bugün bitiremem.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder