9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (cevap anahtarlı)............... LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDIR

Ad-Soyad:                                                                Sınıf-Nu:                                           Puan:

1- “Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler top oynarken eski hamam içinde… Ben deyim şu ağaçtan, siz deyin şu yamaçtan, uçtu uçtu bir kuş uçtu; kuş uçmadı, Gümüş uçtu. Gümüş uçmadı, Memiş uçtu. Uçar mı, uçmaz mı demeye kalmadı; anam düştü eşikten, babam düştü beşikten… Biri kaptı maşayı, biri aldı meşeyi; dolandım durdum dört köşeyi. Az gittim uz gittim… Dere tepe düz gittim. Çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek; soğuk sular içerek, altı ayla bir güz gittim. Bir de dönüp ardıma baktım ki, ne göreyim, gide gide bir arpa boyu yol gitmişim!.. (…)”
Yukarıdaki metin edebiyatımızın hangi geleneğine örnektir? Bu metnin özelliklerinden dört tanesini yazınız.(15p)
2- Aşağıdaki ifadeler doğru (D) yanlış (Y) olarak değerlendiriniz. (10p)
    a) Olay çevresinde oluşan metinlerin en belirgin özelliği günlük hayatta kullanılan dili olduğu gibi kullanmasıdır. (…)
    b) Bir ülkede ortaya konan edebi metin ile o ülkenin toplumsal yaşamı, yapısı arasında sıkı bir etkileşim vardır. (…. )
    c) İlahi bakış açısında anlatıcı olaylar ve kahramanlarla ilgili her şeyi bilemez. (….)
    ç) Şiir metni çok anlamlı değildir. (….)
    d)Halk hikayeleri halka açık alanlarda anlatılır. (….)

3- Aşağıdaki metinlerin hangi anlatıcının bakış açısıyla yazıldığınızı bularak altındaki boşluğa yazınız. (15p)
a) Erdem arkasına bakmadan yürüyordu.  Sinirliydi. Belli ki onu çok kızdırmışlardı. Öfkesi her halinden belli oluyordu. Eliyle garip işaretle yaparak hızlı hızlı yürüyor, bir yandan da eve gidince neler yapacaklarının bir bir planını yapıyordu. İntikamını mutlaka almalıydı. Bu yapılanlar asla onların yanına kalmamalıydı. İlk olarak Ahmet’e nasıl bir ceza verebileceğini düşündü. Mutlaka işe Ahmet’ten başlamalı diyordu içinden. Çünkü onu en çok onun kalleşliği yıkmıştı. Hâlbuki Ahmet onun yıllardır can ciğer dostuydu. Yediği içtiği ayrı gitmezdi. Ne oldu da böyle iki kanlı bıçaklı düşman olmuşlardı.
………………………………………………………………………

b) Babamın bu günlerde eve geleceğini biliyordum. Çünkü ne zaman gelecek olsa birkaç gün öncesinden telefon eder, bir ihtiyacımızın olup olmadığını sorardı. Yine öyle yaptı. Dün aradı ve bir ihtiyacımızın olup olmadığını sordu. Ben de tatile girdiğimiz için bir bisiklet istedim. Ertesi gün bütün gün evin arkasındaki tepenin üzerinde gezindim durdum. Çünkü bu tepeden köyün tamamını görmek mümkündü. Babamı da geldiğinde buradan göreceğime emindim. Akşam olduğunda tüm hayallerim suya düşmüştü. Yanılmıştım. Babam gelmemişti. Ama yarın yine bekleyecektim.
……………………………………………………………………

c) Gani, bildiği bütün duaları birer birer okuyarak atladı havuza. Yüzmeye başladı. Gittikçe güçten düşüyordu. Güç bela karşıya ulaşabildi. Havuzun diğer ucuna varınca derin bir nefes aldı. Rahatlamıştı. Bir süre dinlendi, soluklandı. Çevreyi seyretmeye başladı. Taştan yapılmış aslan heykeli karşısındaydı. Kuşkulu kuşkulu yaklaştı. Gücünü toplayıp heykeli sırtladı. Yine, okuyarak bildiği bütün duaları, dağa yükselen dik yokuşa doğru yürümeye başladı. Yokuş soluğunu kesiyordu. Oldukça dikti.
……………………………………………………………………….4-Aşağıdaki dörtlüklerin temalarını bularak yanına yazınız. (10p)
   a) Saçında çoğalmış aklar              
       Soluk  bir çizgi dudaklar             ……………………………………
       Neden bu çökük yanaklar
       Üstünden yaşlar akıyor

     b) ‘‘Her karış toprağın armağan bize,
          Bağrında şehitler yatar Türkiye’m.           ……………………………..
          Uzayıp giderken sevgin sonsuza,
          Güneş özgür doğar batar Türkiye’m.’’

5- Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri getiriniz. (15p)
 a) Anlatmaya bağlı edebi metinlerde olay örgüsünün gerçekleştiği yere ……………… denir.
 b) Doğa ve kır hayatını anlatan şiirlere ………………….. şiir denir.
 c) Destanlar ……………….. destan ve ………………….. destan olmak üzere ikiye ayrılır.
 ç) Destanlar, halk hikayeleri, masallar yazılı gelenek içinde değil; ………………… gelenek içinde oluşturulmuştur.

6- Destancılık geleneği hakkında bilgi vererek Türk destanlarından üçünü yazınız. (15p)
7-Aşağıdaki şiir parçalarının kafiyelerini bulunuz ve çeşitlerini yazınız. (10p)
  a) Nasihatım sana: Herzeyle iştigali bırak;
       Adamlığın yolu nerdense, bul da girmeye bak.

  b) Bin bahçeli beldemizi yâd ellere bıraktık, 
       Gölgesinde barınacak tek ağacım yok artık, 

8-Aşağıdaki dörtlüklerin konusuna göre şiir türlerini bulunuz ve yanına yazınız. (10p)
a) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak,
    Ben aşkımla bahar getirdim sana;         ………………………………………………………………..
    Tozlu yollarından geçtiğim uzak
    İklimden şarkılar getirdim sana.

b) Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı;
    Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.          ………………………………………..
    Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,
    Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle!

                                                                          Başarılar…
                                                                           Süreniz 40 dakikadır.
                                                                           Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 yorum: