Atı Alan Üsküdar'ı Geçti Sözünün Anlamı

 Atı Alan Üsküdar'ı Geçti Sözünün Anlamı

Türk Dil Kurumunun (TDK) Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünde bu sözün anlamı şu şekildedir: Fırsatın kaçırılıp artık yapılacak bir şeyin kalmadığını anlatan bir söz.
 Atı Alan Üsküdar'ı Geçti Sözü nereden gelmektedir?
 
Atı Alan Üsküdar'ı Geçti Sözünün hikayesi
Atı Alan Üsküdar'ı Geçti Sözünün Anlamı

Atı Alan Üsküdar'ı Geçti Sözünün Hikayesi:

Bilindiği gibi Bolu Beyi, babasını kör edince oğul yani Köroğlu Bey'e baş kaldırır.
Köroğlu’nun dillere destan, hızlı, atılgan, akıllı yağız bir atı vardır ve bu güzel at birileri tarafından çalınır. Bunun üzerine kahramanımız Köroğlu bütün civarı arar tarar; ancak atı ortalarda yoktur. Bu durumu haber alan bazı tanıdıkları Köroğlu'na "Bir de İstanbul’daki pazarları dolaş" diye telkinde bulunurlar. Böylelikle Köroğlu, İstanbul'a atını aramak için gelir. İstanbul’da pazarları dolaşırken birden atına rastlar. Köroğlu, atı satışa çıkaran pazarcıya “Şu ata bir bineyim hele!” der. Pazarcı da bu isteği kabul eder. Köroğlu ata binince at, eski sahibini kokusundan tanır ve şahlanıp dört nala oradan uzaklaşır. Bu durum üzerine dövünen pazarcıya ihtiyarın biri yaklaşır, elini pazarcının omzuna koyarak “Ah evlat! Atı alan Üsküdar’ı geçti. O kişi Köroğlu’ydu, yani atın gerçek sahibi” der…
Bu hikayeden de bu söz bize miras kalmıştır. Fırsatın kaçırılıp artık yapılacak bir şeyin kalmadığını anlayan insanlar Atı Alan Üsküdar'ı Geçti derler...
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 yorum: