MECELLE NEDİR? MECELLENİN ANLAMI NEDİR? MECELLE NE DEMEKTİR?


Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinden sonra 
Ahmet Cevdet Paşa'nın başkanlığında oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlanan, yurttaşlık hakları ile ilgili İslamî esaslara dayalı kanunlara mecelle denmektedir.

0 yorum:

Yorum Gönder