11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI

 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI


1. “O güne kadar yazınımızda anı, yazınsal değerde tür değildi.Modern anlamda romancılığımızın kurucusu sayılan yazarımız,ilk kez yazınsal değerde anılar yazmıştır.Hem yazınsal, hem siyasal nitelikte olan bu anılarını dokuz ciltte toplamış ve kırk yılı kapsayan ilk beş cildine “Kırk Yıl” adını vermiştir.
Paragrafta  sözü edilen sanatçı kimdir? Bu sanatçının roman türündeki  eserlerinden beş tanesini yazınız. (10)
2. Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemi edebiyat anlayışları  arasındaki farklardan beş tanesini yazınız.(15)
3.  Aşağıda tanımlanan sanat ve edebiyat akımlarını yazınız.(15)
a)Klasisizme tepki olarak ortaya çıkan bu akım onun bütün   kurallarını yıkmıştır…………………….
b)Hayaller ve duygular gerçeği bozuyor düşüncesiyle reddedilmiş, gözleme ve çevrenin incelenmesine ağırlık verilmiş.  Roman sokağa tutulan bir aynadır………………………………………….
c)Akla seslenen şiir biçim ve kafiyeden oluşmalıdır.Türk Edebiyatında Yahya Kemal ve Tevfik Fikret önemli temsilcisidir………………………………
d)Doğrudan doğruya anlatılması güç olan soyut duygular simgelerle anlatılmıştır. Batı edebiyatında en önemli temsilcisi Baudelaire ve Rimbaud dır……………………………………
e)20. Asırda ortaya çıkan bu akımın kurucusu MARİNETTİ dir………………………………………
4. Aşağıdaki eserler kime aittir ?(15)
               Siyah İnciler                  :                                                  Kırık Hayatlar :
              Hayat- Muhayyel             :                                                 Tarih – i Kadim
              Bir Ölünün Defteri            :                                                Gönül Hanım :
              Süleymaniye Kürsüsünde    :                                                 Kavgalarım :
              Nemide                              :                                                Suriye mektupları :
 5.  Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(15)
Fecr-i Atiden ayrılan sanatçıların bir kısmı ……………………..………katılmış bir kısmı da ………………….kalmıştır.
Servet-i Fünun Dergisi Hüseyin Cahit’in yazdığı………………………………adlı makaleden dolayı kapatılmıştır.
Fecr-i ati Topluluğu slogan olarak …………………………………………. sözünü kullanmıştır
Mensur şiirin ilk örneklerini edebiyatımızda  ………………………….. vermiştir.
  6. Aşağıdaki yargılar doğru ise  D yanlış ise Y yazınız(15)
(    )Servet-i Fünun döneminde şiir nazım şekli bakımından zenginlik kazanır.
(    )Servet-i Fünun hikâyesinde fiilimsilerle birleşik cümleler kurulmuş, bağlı ve sıralı cümlecikler sık sık kullanılmıştır.
(    )’’Eşini gaip eylemiş bir kuş gibi kar ‘’ mısrasında   İstiare  söz sanatı vardır.
(    )Servet-i Fünun döneminde nazım nesre yaklaştırılmıştır.
(    )Fecr-i Ati döneminde  bireyci sanat anlayışı benimsenmiştir ?

7. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.(15)
a) Milli Edebiyat, yer yer şahsi konular işlense de hamaset yüklü bir edebiyattır. (…..)
b) Milli Edebiyat sanatçıları, Türkçe karşılıkları olan Arapça , Farsça kelimeleri şiirlerinde kullanmaya
    özen göstermişlerdir.(……)
c) Milli Edebiyat sanatçıları halk şiiri nazım şekillerini kullanmışlardır.(……..)
d) Milli Edebiyat sanatçıları  hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsünü de kullanmışlardır.(……..)
e) Milli Edebiyat sanatçıları eserlerinde yerli hayatı ve milli tarihle ilgili konuları işlemişlerdir.(………)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Hafta En Çok Okunan 5 Konu

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

BEN KİMİM?

Ben bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bilgilerimi sizlerle paylaşmak ihtiyacı duydum. Çünkü bilgi paylaşılınca eksilmeyen en önemli ihtiyaçtır. Umarım memnun kalırsınız...