KONU BAKIMINDAN ROMAN TÜRLERİ NELERDİR? - KONU BAKIMINDAN ROMAN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

KONU BAKIMINDAN ROMAN TÜRLERİ NELERDİR? - KONU BAKIMINDAN ROMAN ÇEŞİTLERİ NELERDİR? 
 
Roman hakkındaki genel bilgileri geçtiğimiz günlerde vermiştik. İsteyenler buradan konuya ulaşabilir.


Roman Çeşitleri:


A) Konu Bakımından Romanlar:

1 – Tarihi Roman : Tarihteki olay ya da kişileri anlatan romanlardır. Yazar tarihi gerçekleri kendi hayal gücüyle harmanlayarak anlatır.
Bizim edebiyatımızda bu türün ilk örneği Namık Kemal’in kaleme aldığı “Cezmi “ romanıdır.
roman çeşitleri
KONU BAKIMINDAN ROMAN TÜRLERİ NELERDİR

2 – Macera Romanı: Günlük hayatta her zaman rastlanmayan, şaşırtıcı, sürükleyici, esrarengiz olay-ları anlatan romanlardır “Serüven Romanları” da denir. Esas unsur okuru heyecanlandırıpgerilim içinde yaşatmaktır.
Örnek olarak A. Mithat Efendinin "Hasan Mellah" adlı eseri verilebilir.

3-Sosyal roman: Toplumsal meseleleri işleyen romanlar bu gruba girer. Bu tür romanlarda sosyal olay ve olguların (ihtilaller, sınıfsal kavgalar, ırkçılık, köyden şehre göç, yoksulluk...) nedenleri üzerinde durulur.
Yakup Kadri'nin "Yaban" isimli romanı, belli bir fikri savunduğu ve bun bilimsel verilerle verdiği için tezli roman olarak isimlendirilir.
Toplumdaki gelenek ve inanışları anlatan veya yeren romanlar da töre romanı olarak isimlendirilir. Bu romanın örneği de Halide Edip Adıvar'ın yazmış olduğu "Sinekli Bakkal" adlı eserdir.

4- Ruhbilimsel Roman -Psikolojik Roman : ( Tahlil Romanı ) : Dış alemdeki olaylardan çok , kahramanların iç dünyasını, ruh hallerini ele alıp kişilerin toplumla ilişkilerini anlatan romanlardır.
Bizim edebiyatımızda Mehmet Rauf’un “Eylül” romanı bu türün ilk örneğidir.

5- Pikaresk Roman: Avrupa edebiyatlarında görülen bir türdür. İspanyolca "picaro" kelimesinden türetilmiştir. (Picaro kelimesi gezgin, serseri gibi anlamlara gelmektedir.)
Bu tür romanlar halktan kişilieri anltır. Parasız kişiler, serseriler, gezginler ve bazı kişilerin emri altına girenlerin başlarından geçen olayların anlatıldığı romanlardır.
Örnek olarak Thomas Mann'ın yazdığı "Dolandırıcı Felix Krull'un İtirafları" verilebilir. 

6- Duygusal Roman: İnsanın duygusal yaşamını yüksek ve özenli bir üslupla betimleyen romanlardır. 
Edebiyatımıza Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı "Duduaktan Kalbe" eseri örnek verilebilir.


7- Gotik Roman:
18. yüzyılın akılcılığına karşı çıkan bir türdür. Karanlık, gizemli, korkutucu, çılgınlıklarla dolu bir ortamda geçen kanlı, şeytani, büyülü olayları konu alır.
Bilimkurgu ve fantastik romanların temelini gotik romana bağlayabiliriz.

Gotik roman, İngiliz ve Amerikan romancılığına özgü bir türdür. 
Horace Walpole'un yazdığı "Otranto Şatosu" bu tür romanlara örnek gösterilebilir.


3 yorum:

Adsız dedi ki...

vay anasını ney miş be

Adsız dedi ki...

ben bu kadar güzel site görmadim

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni dedi ki...

Yorumunuz için teşekkür ederim...

Yorum Gönder