Kelimede Gövde ve Gövde Çeşitleri

En az bir yapım eki almış sözcüklere
En az bir yapım eki almış sözcüklere
türemiş sözcük denir. Türemiş sözcükler aynı zamanda birer gövdedir. Türkçede iki çeşit gövde vardır: 

a. isim gövdeleri: -mak, -mek eki almayan gövdelerdir. Fiilden isim ya da isimden isim yapan eklerle meydana getirilen gövdelerdir. yaz (isim kökü)-lık (isimden isim yapım eki) “yazlık”, simit (isim kökü)-ci (isimden isim yapım eki) “simitçi”, kat (fiil kökü)- kı (isimden isim yapım eki) “katkı”, bit- (fiil kökü) –gi (fiilden isim yaım eki) “bitki” 


b. Fiil gövdeleri: -mak, -mek eki alabilen gövdelerdir. İsimden fiil ve fiilden fiil yapan eklerle meydana getirilen gövdelerdir. ak (isim kökü) - la(isimden fiil yapım eki) “akla-“, yaş (isim kökü)- a(isimden fiil yapım eki) “yaşa-“ , kes (fiil kökü) -tir(fiilden fiil yapım eki) “kestir-“
Türkçede Gövde ve Gövde Çeşitleri
Kelimede Gövde ve Gövde Çeşitleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder