Servet-i Fünun Edebiyatı ve Özellikleri

10.sınıf edebiyat, 11.sınıf edebiyat, aruz vezni nedir, edebiyatı cedide özellikleri, serveti fünun edebiyatı özellikleri, serveti fünun nasıl başladı, serveti fünun nasıl kuruldu, sone nedir  
Recaizade Mahmut Ekrem'in

yeni edebiyat anlayışını savunan gençleri bir araya toplama isteğini reddetmeyen Ahmet İhsan 
(Derginin sahibidir. Derginin önceki sahibiNikolaidi isminde biridir.), derginin yazı işleri müdürlüğüne Tevfik Fikret'i getirir. Bunun ardından dönemin sanatçılarından bazıları derginin bünyesine dahil olurlar ve dergide yazıları yayımlanır. Aslında bir fen dergisi olan Servet-i Fünun Dergisi böylelikle bir edebiyat dergisine dönüşür. 

Servet-i Fünun Edebiyatının Özellikleri:
* "Sanat için sanat" anlayışı hakimdir. Tevfik Fikret bu anlayışın dışındadır.
* Tanzimat Dönemi edebiyatçılarının yapmaya çalıştıkları dilde sadeleşme unutulmuş ve aksine dil ağırlaşmıştır.
* Eski sözlüklerden kelimeler bularak bunları kullanmaya başlamışlardır.
* Aruz vezni esas alınmıştır. Ancak hece veznini kullananlar da vardır.
* Romanların mekanı İstanbul'dur. Kişiler de İstanbul'da yaşayan aydın ve zengin kişilerdir. Hikayelerde ise halktan ve yoksul kesimlerden kahramanlar seçilmiştir.
* Romanlarda realizm, naturalizm; şiirde ise parnasizm ve sembolizm görülür.
* Kulak için kafiye esastır.
* Tiyatro, Tanzimat dönemi kadar önemsenmemiştir.
* Devrik ve kesik cümleler çok kullanılmıştır.
* Yeni nazım şekilleri kullanılmıştır. Sone, terza-rima gibi şekiller kullanılmıştır.
* Roman, teknik ve dil bakımından ilk defa bu kadar sağlamdır.


 
Servet-i Fünun Edebiyatı
Servet-i Fünun Edebiyatı ve Özellikleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder