Parnasizm Nedir?


PARNASİZM EDEBİ AKIMI
Parnasizm edebi akımı Fransa’da şiir türünde ortaya çıkmıştır. Bir anlamda şiirdeki gerçekçilik diyebileceğimiz parnasizm, bir anlamda realizmle natüralizmin şiirdeki sentezinden meydana gelmiştir. Bu akım, "Parnas" adlı derginin 1886 senesinde yayınlanmasıyla ortaya çıkmıştır Parnas, mitolojide ilham perilerinin yaşadığına inanılan efsanevi dağın adıdır.

PARNASİZM AKIMI
Parnasizm Nedir


Bu akımı benimseyen sanatçılara "parnasyen" denir. Parnasyenler şiiri salt biçim (şekil) olarak görürler. Bu sebeple biçim güzelliğini yani şekil güzelliğini her şeyin üstünde tutarlar. Yine aynı sebeplerle ölçü (vezin)  ve uyağa (kafiye) çok önem vermişler, ritmi ön plana çıkarmışlardır. Sözcüklerin birarada kullanılmasından ortaya çıkan müziği de şiir için gerekli bir şey olarak görmüşlerdir. Parnasizm, romantizme bir tepki olarak doğmuştur. Bunun için bu akımda duygunun yerini düşünceler almış, parnasyenler şiirde ayrıntılı ve nesnel betimlemelere yer vermişler bununla birlikte duygusallığı reddetmişlerdir.Parnasyenler şiiri; ışık, gölge, renk ve çizgilerle sağlamayı düşünürler.Parnasyenler “Sanat, sanat içindir” görüşünde olmaları sebebiyle şiirde fayda değil, güzellik ararlar.Tarihteki mutlu dönemlere duyulan özlem, yabancı ülkelerin manzara ve gelenekleri parnasizm akımında işlenen konulardır.Parnasyenler Eski Yunan ve Altin mitolojisine büyük hayranlık duyarlar. Dolayısıyla ele alınan bazı konular klasisizmle benzerlikler göstermektedir.Parnasizm Akımının Başlıca temsilcileri:
            Th. Gautier            T.D. Banville            François Coppee            J.Maria de HerediaTÜRK EDEBİYATINDA PARNASİZM
Bu akımın en belirgin özellikleri Tevfik Fikret’te görülür. Bazı yönleriyle Yahya Kemal de bu akımdan izler taşımaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Hafta En Çok Okunan 5 Konu

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

BEN KİMİM?

Ben bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bilgilerimi sizlerle paylaşmak ihtiyacı duydum. Çünkü bilgi paylaşılınca eksilmeyen en önemli ihtiyaçtır. Umarım memnun kalırsınız...