Empresyonizm Nedir? EMPRESYONİZM (İZLENİMCİLİK)


Fransa’da  1890-1910 yılları arasında olan bu akım; edebiyatta, resimde, müzikte etkisini sürdürmüştür. Sembolizmle beraber sürrealizmi (gerçeküstücülüğü) hazırlayan bir akım niteliğindedir.

Empresyonizm edebi akimi
Empresyonizm Nedir
Empresyonizm akımda dış dünyaya ait gözlemlerin, sanatçının iç dünyasında oluşan değişik ruhsal duruma göre yansıtılması esas alınmıştır. Empresyonistlere göre duyularımız dış dünyayı bize olduğu gibi yansıtmaz, onun gerçek görünüşünü değiştirerek ulaştırır. Bu sebeple bizim anlattıklarımız dış dünya değil, sadece bu dünyanın hayalimizle bezenmiş bizdeki izlenimleridir.

Empresyonizm akımı Türkçeye İzlenimcilik olarak çevrilmiştir.
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 yorum: