Açıklayıcı Anlatım Nedir? Açıklayıcı Anlatımın Özellikleri Pafragrafta Anlam


Açıklayıcı Anlatımın Özellikleri Pafragrafta Anlam
Açıklayıcı Anlatımın Özellikleri Pafragrafta Anlam

paragrafta anlatım yöntemleri, paragrafta anlatım biçimleri, paragrafta anlatım biçimleri açıklayıcı anlatım, açıklayıcı anlatımın özellikleri, ders kitaplarında açıklayıcı anlatım var
 
Yazarın bir öğretmen edası takındığı
bu anlatım biçiminde temel amaç, okura herhangi bir konu hakkında bilgi verme, iyice anlaşılmayan ya da yanlış anlaşılan bir sözü, bir düşünceyi aydınlığa kavuşturmaktır. Bu anlatım biçiminde temel amaç bilgi vermek olduğu için verilen yargı tartışılmaz; konuyla ilgili karşıt görüşlere, zıt düşüncelere yer verilmez.
  
Bu anlatım biçiminde anlatım oldukça ciddi, kuru ve öğreticidir.
  
Açıklamanın yapılabilmesi, bir bilginin tam ve eksiksiz olarak verilmesi için tanımlamalardan, örneklemelerden, karşılaştırmalardan ve sayısal verilerden yararlanılır.
  
Fıkra, makale, deneme, gezi, eleştiri, röportaj gibi yazı türlerinde açıklayıcı anlatım biçimi yoğun olarak görülür. Ders kitaplarında, konu anlatımlı dergilerde veya kitaplarda bu anlatım biçimi görülür.

Öğretme amaçlı yazılarda daha “açıklayıcı anlatım” kullanılır.

Öğretici özellik gösteren bir anlatım biçimidir. Yazarın amacı bilgiyi en kısa yoldan okuyucuya anlatmak olduğundan, yazar sanatlı söyleyişlere, imalı sözlere pek yer vermez.

Bu tekniği kullanan yazarın amacı okuyucuya o konu hakkında bilgi vermektir. Genelde öğretici (didaktik) yanı ağır basan metinlerde bu teknik kullanılır.
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 yorum: