11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları-Lise 3 Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları-Lise 3. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları


11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları,Lise 3 Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları,Lise 3. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları, 

11.sınıf dil ve anlatım dersi,11. sınıf dil ve anlatım 2. dönem 3. yazılı test soruları,11. sınıf dil ve anlatım testleri,lys hazırlık 11. sınıf konu testleri,ygsye hazırlık 11. sınıf konu testleri


 11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları


1-      Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. 
a)     Türk  Edebiyatı’ nda  hitabet  türünün en eski  örneği olarak…………………………………………gösterilir.
b)     Ünlü  kişileri çeşitli  yönleriyle tanıtmak  veya toplumu  ilgilendiren  önemli bir  konuyu aydınlatmak  için  ünlü  kişilerle veya  uzmanlarla  yapılan  görüşmelere…………………………..denir.
c)     ………………………………….eleştirilerde eserin toplumsal olay  ve  olgularla bağlantısı, toplumsal gelişmeye  katkısı üzerinde  durulur.
d)     Türk  Edebiyatı’nda Ruşen  Eşref  Ünaydın,  Yaşar  Kemal, Fikret  Otyam ; dünya edebiyatında ise Jack London ve Ernest hemigway…………………………………….türünün   önemli  sanatçılarıdır.
e)     Hukukla  ilgili konularda veya yargı  önünde suçlamak, savunmak amacıyla  söylenen  konuşmaların  içinde yer aldığı söylevlere……………………………..söylev denir.

2-      Röportaj ve  gezi yazıları  hangi  özellikleriyle farklılık gösterirler?  

3-      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duyu aktarması yapılmıştır?
A) Seni arayan kalın sesli bir adamdı.
B) Soğuktan morarmış ellerini ısıtmaya çalıştı.
C) Tatlı yiyecekler dişlerimize zararlı.
D) Aldığın yoğurt ekşi ekşi kokuyordu.
E) Kadife sesiyle bir şarkı söyledi bizlere..


4-      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "daha" söz­cüğü diğerlerinden farklı bir anlama gelecek şekilde kullanıl­mıştır?
A) Herkes toplandı; ama nikâh memuru daha gelmedi.
B) Programın daha kaliteli yapılabileceğini söyle­mişti.
C) Müdür bey, daha gelmediler.
D) Daha gün doğmadan hazırlıklara başlamışlardı.
E) Eleştirisini yaptığı kitabı daha okumamış.

5-      6. Aşağıdaki cümlelerde "çekmek" sözcüğünün ka­zandığı anlamlar ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
A) Bu divanı buradan çekip başka yere koymalısın.
B) Dul kadın, geçim derdi çekerek çocuklarını bü­yüttü.
C) Yıllarca çektiği acılar, onu olgunlaştırmış.
D) Onu adaylıktan çekmek zorunda kaldık.
E) Arabanızı kapımın önünden çekmeniz gereki­yor.
 
Kişinin yaşadıklarını, izlediklerini günü gününe not etmesi,
yazmasıdır. Eski edebiyatımızda adı “ruzname”dir. Anıya çok
benzer. Anı, yaşandıktan sonra; ... ise her gün yazılır.
7. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Röportaj B) Fıkra C) Deneme D) Günce E) Eleştiri

8. "Büyük" sözcüğü aşağıdakilerin hangisin­de, "Karşıdan bakınca çok güzel görünü­yor." cümlesindeki "çok güzel" sözüyle gö­revce özdeştir?
A) Babasından ona büyük bir miras kal­mış.
B) Her zaman, her yerde büyük konuşur­du.
C) Sizi daha büyük başarılar bekliyor.
D) Bundan daha büyük krizleri atlattık biz.
E) Büyük sanatçı her yerde saygınlığını korur.

9. Makale türünün Türk edebiyatındaki ilk örneği ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi – Şinasi
B) Şiir ve İnşa – Ziya Paşa
C) Edebiyat ve Hukuk – Hüseyin Cahit Yalçın
D) Yeni Lisan – Ömer Seyfettin
E) Türkçülüğün Esasları – Ziya Gökalp

1904’te Azerbaycan’ın Tebriz şehrinde doğmuşum. Asıl adım Muhammet Hüseyin Şehriyar’dır. Tebriz’de Füyuzat Ortaokulu’nda, Talibiye Medrese’sinde okudum. Tahran’da tıp fakültesine kaydoldum; ama son sınıfta okulu terk etmek zorunda kaldım.
10.Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden alınmış olabilir?
A) Roman B) Biyografi C) Günlük D) Otobiyografi E) Eleştiri

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, sıfat- fiil grubu diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Camı kıran çocuklara sinirlendim.
B) Her gün yaptığı işi bugün yapmadı.
C)Aklına koyduğu işi hemen yapar.
D) Atı alan Üsküdar'ı geçti.
E)Gençliğini geçirdiği evi, arkadaşına gösterdi.


Bu türde yazar, kesin yargı ve sonuçlardan kaçınır. Düşüncelerini kanıtlama amacı gütmeden anlatır. Kendisiyle konuşuyormuş gibi yazar. Bizdeki en tanınmış temsilcisi Nurullah Ataç’tır.
12.Bu parçada sözü edilen yazı türü hangisidir?
A) Deneme B) Makale C) Eleştiri D) Anı E) Röportaj


13. Aşağıdakilerden hangisi makale türünde değildir?
A) Edebiyat ve Hukuk B) Yeni Lisan C) Zemzeme
D) Dekadanlar E) Şiir ve İnşa

Bir sözcüğün görevi açısından bulunması gereken yerde kullanılmaması anlatımı bozar.
14. Hangisinde bu tür bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Neden ağladın, bir şey mi oldu?
B) İzinsiz inşaata girmek tehlikelidir..
C) Madem konuşmayacaktın, neden geldin?
D) Az ile yetinmeyi bilmek gerekir.
E) Masanın üzerine papatyalar koymuşlar.

"Doğru konuşursan, gerçek ortaya çıkacak."
15. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün karşıtı aşağı­daki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Yalan, en korktuğum şeydir..
B) Doğru insanlarla arkadaşlık yap.
C) İki nokta arasından bir doğru geçer.
D) Eğri yazın her yerde dikkat çekiyor.
E) Söylediklerimi yanlış anlamışsın.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder