Dil ve Anlatım 10.sınıf 2.Dönem 3.Yazılı Soruları-10. sınıf Dil ve Anlatım 2.dönem 3.Yazılı Soruları-10. sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları-DİL VE ANLATIM 10. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI TEST SORULARI


Dil ve Anlatım 10.sınıf 2.Dönem 3.Yazılı Soruları,10. sınıf Dil ve Anlatım 2.dönem 3.Yazılı Soruları,10. sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

DİL VE ANLATIM 10. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI TEST SORULARI,LİSE 2 DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI,lise 2 dil ve anlatım 2. dönem 3. yazılı test soruları

DİL VE ANLATIM DERSİ 10. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI


1-Korku bir ruh halidir. İkide bir gelip giden, bizi yoklayan, dengeleyen… Yüreklilik ise büyük korkular içinde kendimizi yitirerek yaptığımız atılımdır. Her şeyi göze almak değildir, ölüme, tehlikeye meydan okumak değildir, yapacak başka bir şey olmaması halidir.
     Bu parçada düşünceyi geliştirmek için daha çok aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
a)Betimlemeye              b)Tanımlamaya                               c)Karşılaştırmaya                           d)Tartışmaya                            e)Örneklendirmeye

2-  ……………………., kısaca kelimelerle resim yapma sanatı da denilebilir. Sanatçı kelimeleri kullanarak okuyucunun zihninde tablolar oluşturur.
        Bu cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Betimlemeye             b) Öykülemeye      c) Anlatmaya              d) Teşbihe                     Algılamaya

3-   Aşağıdakilerden hangisi coşkulu anlatıma daha uygundur?
a) Masal         b) Destan               c) Öykü         d) Tiyatro      e) Roman

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekfiil kullanılmıştır?
A) Yalnızlık, insana bütün televizyon programlarını azberletir.
B) Hırslı bir insan, yabani ata binen adama benzer.
C) Ahlak, insanın kendi kendisini mağlup etmesidir.
D) İnsan, alemde hayal ettiği müddetçe yaşar.
E) İnsan sevdiğinden korkar; ama korktuğunu sevmez.

5-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem belgisiz sıfat hem de belgisiz zamir vardır?
A) Her güneş doğacak bir kuytuluk bulur kendine.
B) Yolculuğa hazır bir yelkendir sabahleyin odamızda karanlık.
C) Bütün uyanışların en mutluları geçer odamızdan sabah karanlığına
D) Aşk deyince ötesini arama
E) Bir dünya varmış kimsenin aşkı tanımadığı

6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde kip kayması olmuştur?
A) Bir an önce evi  boşaltıp eşyaları taşısınlar
B) Onlara söyle, yarına kadar bunları çözsünler.
C) Ezberleyeceklerine anlamaya çalışsınlar.
D) Bu akşamki programı izlesinler
 E) Bugün çok işim var, Allah vere de gelmesinler.

7-Aşağıdakilerden hangisi, yüklemi geçişli fiil olmasına rağmen nesne kullanılmamış bir cümledir?
A) Olanları bana iki dakikada anlattı.
B) Tarih öğretmeninize şarkı şarkı söyletmişsiniz.
C) Böyle bir ortamda gözden kaçıramazsınız.
D) Arkadaşlarla bir çay bahçesinde oturduk.
E) Onun böyle konuşmasına çok şaşarmıştık.

8-8)Aşağıdakilerden hangisi paneli forumdan ayıran bir özelliktir?
A)seçilen konu üzerinden farklı düşüncelerin dile getirilmesi
B)Az sayıda dinleyicilerin bulunması     
C) tartışmayı yöneten bir başkanın olması
D)Konularının sosyal ve güncel olması      
E) Dinleyicilerin konuyla ilgili görüşlere yer verilmemesi
9.   Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi birden çok yapım eki almıştır?
a) Yazılarında zaman zaman yalnızlığın izlerini görürsünüz.
b) Ayakkabıcıya ayakkabıları ne zaman alabileceğimi sormadım.
c) Doğulu bir insanın tüm mertliğini taşıyordu arkadaşım.
d) Erken kalkan yol alır, derler bizim oralarda.
e) Güneş dağların ardına çekildi yavaşçacık.

10- 1. Yuttuğumuz benzin buharı ile toz bizi sersem etmişti.
2. Vakit gece yarısını geçmişti.
3. İki saat sürdüğü söylenen yolu, altı saatten
beri bitiremiyorduk.
4. Projektörleri görünen araba bizi müthiş bir
toz bulutu içinde bırakarak yanımızdan geçip
gitti.
5.Yolumuza devam ediyorduk.
Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir parag­raf oluşturmak için sıralama nasıl yapılmalıdır?
A) 4-5-1-3-2    B) 5-2-3-1-4      C) 2-4-1-5-3      D) 1-5-3-4-2    E)1-2-3-4-5

11- Aşağıdakilerden hangisi, yüklemi geçişli fiil olmasına rağmen nesne kullanılmamış bir cümledir?
A) Olanları bana iki dakikada anlattı.
B) Tarih öğretmeninize şarkı şarkı söyletmişsiniz.
C) Böyle bir ortamda gözden kaçıramazsınız.
D) Arkadaşlarla bir çay bahçesinde oturduk.
E) Onun böyle konuşmasına çok şaşarmıştık.

12- “ Kurallı cümlelerin yazıya bilimsellik kattığı, güçlendirdiği kesindir”
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gereksiz sözcük kullanımı
B) Yüklem eksikliği
C) Özne eksikliği
D)Dolaylı tümleç eksikliği
E) Nesne eksikliği

13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem belgisiz sıfat hem de belgisiz zamir vardır?
A) Her güneş doğacak bir kuytuluk bulur kendine.
B) Yolculuğa hazır bir yelkendir sabahleyin odamızda karanlık.
C) Bütün uyanışların en mutluları geçer odamızdan sabah karanlığına
D) Aşk deyince ötesini arama
E) Bir dünya varmış kimsenin aşkı tanımadığı

14- Aşağıdakilerin hangisinde duyular arası aktarma yapılmıştır?
A) Hırçın deniz sanki bizi yutmak istiyordu.
B) Yine o kadife sesiyle sahnedeydi.
C) Gün boyu rüzgarın fısıltısını dinledik.
D) Dağın eteğinde hiç kar kalmamış.
E) Bir göz odada karı koca yaşayıp gidiyorlardı.

15- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?
A) İyilikler, dostlukların başlangıcıdır.
B) Ebedî bir dostluktur her iyilik.
C) Kötü insanlar, toplumun yüz karasıdır..
D) Evlerinde birçok kitap varmış.
E) Oraya tam iki saatte varmış.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder