Varoluşçuluk Edebi Akımı-Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm) Nedir?Varoluşçuluğun (Egzistansiyalizm) Türk Edebiyatındaki Temsilcileri-Varoluşçuluğun Temsilcileri

Varoluşçuluk Edebi Akımı-Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm) Nedir?Varoluşçuluğun (Egzistansiyalizm) Türk Edebiyatındaki Temsilcileri-Varoluşçuluğun Temsilcileri

Varoluşçuluk Edebi Akımı-Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm) Nedir?Varoluşçuluğun (Egzistansiyalizm) Türk Edebiyatındaki Temsilcileri-Varoluşçuluğun Temsilcileri, Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm) felsefi akımının sayıltıları,Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm) edebi akımının temel düşünceleri,Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm) Türk edebiyatında izleri,Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm) Türk edebiyatındaki temsilcileri
Varoluşçuluk, yirminci asrın ilk yarısının
sonlarına doğru Fransa’da ortaya çıkan felsefi bir akımdır. Daha sonra edebiyat akımı haline gelmiştir. Psikolojik ve kültürel hareketlerin kişisel tecrübelerle birlikte var olabileceğini savunan felsefe akımıdır. Varoluşçuluğun merkezini "Varoluş özden önce gelir." önermesi  oluşturur.

Temelleri Nietzsche, Kierkegaard ve Husserl gibi düşünürlerce atılmıştır. En önemli temsilcileri Alman filozoflar  Martin Heidegger ve Karl Jaspers; Fransız yazar ve düşünür Jean-Paul Sartre, yine Fransız filozoflar  Gabriel Marcel ve Maurice Merleau-Ponty olmuştur.

Varoluşçuluğun Türk Edebiyatındaki Temsilcileri

Varoluşçuluğun Türk Edebiyatındaki TemsilcileriVaroluşçuluk akımı  şu temel düşünceleri savunmaktadır:1. Varoluş, her zaman biricik ve şahsîdir(kişiseldir). Bu görüş bilinç, ruh, akıl ve düşünceye öncelik veren idealizmin zıddıdır.

2. Varoluş, öncelikle varoluş sorununu ele alır ve dolayısıyla varlık'ın anlamının araştırılmasını da içermektedir.

3. Varoluş insanın içinden bir tanesini seçebileceği bir imkanlardır.Varoluşçuluğun edebiyattaki temsilcileri:
Jean-Paul Sartre
Franz Kafka
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Andre Gide


Varoluşçuluğun Türk Edebiyatındaki Temsilcileri:

Yusuf Atılgan
Oğuz Atay

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder